Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Przegląd Badań Edukacyjnych

KIEROWNIK ZADANIA:

Prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

DOFINANSOWANIE:
25000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:

25000,00 zł

 

Opis działania:

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich w czasopiśmie „Przegląd Badań Edukacyjnych”, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymanie się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.

Projekt obejmuje:
1. Utrzymanie poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez publikację artykułów w języku angielskim (profesjonalna korekta artykułów publikowanych w języku angielskim).
2. Zwiększenie udziału autorów zagranicznych.