Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Logic and Logical Philosophy

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA:
25000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
25000,00 zł

Opis działania:

Celem projektu jest zapewnienie odpowiedniego poziomu językowego zaakceptowanych do druku w czasopiśmie “Logic and Logical Philosophy” prac prezentujących ważne i interesujące wyniki z zakresu logiki i filozofii.

Projekt obejmuje: