Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

NAZWA ZADANIA:
Rozwój czasopism naukowych: “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”

KIEROWNIK ZADANIA:
dr Joanna Cukras-Stelągowska

DOFINANSOWANIE:
25000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ:
25000,00 zł

Opis działania:

Celem projektu jest podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich w czasopiśmie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika”, zwiększenie wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymanie się pisma w międzynarodowym obiegu naukowym i bazach naukowych.

Projekt obejmuje:

  1. Wzrost poziomu umiędzynarodowienia czasopisma poprzez publikację artykułów w języku angielskim (tłumaczenie i profesjonalna korekta artykułów publikowanych w języku angielskim).
  2. Zwiększenie dostępności czasopisma dla czytelników i autorów z zagranicy.