Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Informacje dla studentów (j. obce)

Przed lektoratem (I rok)

Testy poziomujące

Studentom I roku (zarówno I jak i  II stopnia) przypominamy, że do 25 października każdego roku należy rozwiązać Test Diagnostyczny z języka obcego. Test jest dostępny po zalogowaniu się na platformie Moodle. Celem testu jest określenie wejściowego poziomu znajomości języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

Rozwiązanie testu jest niezbędne, by uzyskać możliwość zapisania się na obowiązkowe zajęcia z języka obcego (na II roku studiów I stopnia i na I roku studiów II stopnia). Jednak uzyskany wynik (np. niezaliczenie testu) nie ma wpływu na przyjęcie do grupy z wybranego języka. (Test nie jest żadną podlegającą ocenie formą egzaminu, ani zaliczenia.)

Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, UCJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą, w postaci odpłatnych kursów przygotowujących do rozpoczęcia lektoratu na II roku studiów.

Więcej informacji

 

 

Lektorat rozpoczyna się od II roku

Lektorat z j. obcego

Psychologia: 150 godz. (120 godz. II rok + 30 godz. III rok – 10 ECTS)

Pedagogika, Socjologia, Architektura informacji, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Filozofia, Kognitywistyka, Medioznawstwo, MISH-S (Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne), Praca socjalna, Zarządzanie informacją i bibliologia:

Po każdym stopniu standaryzowany egzamin pisemny .

Zapisy na lektorat

Zwolnienia z lektoratu na podstawie

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12

 

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Drodzy studenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,

Chcielibyśmy zapoznać Państwa ze ścieżką językową na UMK i podkreślić, że nauka języka obcego na Państwa kierunku jest szczególnie istotna, ponieważ ma doprowadzić do uzyskania kwalifikacji nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Z rozpoczęciem nauki na UMK każdy student zobowiązany jest do przystąpienia do testu diagnostycznego w pierwszym semestrze.

Link do testu: https://moodle.umk.pl/UCJO/course/view.php?id=1002

 

Wyniki tego testu mogą sugerować potrzebę wyrównania materiału przed przystąpieniem do lektoratu np. na kursie przygotowanie do lektoratu Przygotowanie do lektoratu

Test diagnostyczny należy wykonać raz w październiku i raz w maju na pierwszym roku w celu porównania wyników wejścia i wyjścia. Celem wykonania testu wejścia i wyjścia jest obserwacja postępu u osób, które na teście diagnostycznym wejścia dostaną takie wskazanie. Zaległości na pierwszym roku trzeba jednak nadrabiać we własnym zakresie. Informacja zwrotna z testu diagnostycznego wejścia i wyjścia zostanie przedstawiona na Wydział.

Lektorat na drugim roku prowadzony jest na poziomie B2 w liczbie 120 godzin. Na trzecim roku lektorat jest kontynuowany w wymiarze 30 godzin i kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Ponadto na trzecim roku plan studiów przewiduje przedmiot /Język obcy – merytoryczne przygotowanie do nauczania języka /w wymiarze 120 godzin.

W celu osiągnięcia poziomu koniecznego do nauczania języka angielskiego konieczne jest przyjrzenie się swoim wynikom już na poziomie testu diagnostycznego i na kolejnych etapach oraz wyrównanie ewentualnych zaległości.