Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Karolina Drozdowska
referent
Zespół Administracyjno-Gospodarczy Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, Administracja Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych

pokój: 103
tel.: 56 611 36 24
e-mail: kdrozdowska@umk.pl


Bibliografia