Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Maciej Kołodziejskidr hab. Maciej Kołodziejski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: mkolodziejski@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7904-7474

Zainteresowania:
1. Wczesna (przedszkolna i wczesnoszkolna) edukacja muzyczna intensywna (profesjonalna) i ekstensywna (powszechna)
2. Teoria uczenia się muzyki i audiacja
3. Improwizacja muzyczna
4. Transgresje w edukacji
5. Psychologia muzyki i psychometria muzyczna

Tematy badawcze:
1. Standaryzacja polska testu Advanced Measures of Music Audiation (AMMA) Edwina E. Gordona
2. Standaryzacja polska testu Am I Musical? Discover your Music Potential. Music Audiation Games (MAG) Edwina E. Gordona

Zobacz profil w Bazie Wiedzy