Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Kuziak
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 611 48-57
e-mail: kkuziak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6986-9909

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży i dorosłych; animacji środowisk lokalnych; alternatywnych metod wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych; zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

Terminy konsultacji:
Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
będą odbywały się w trybie synchronicznym z wykorzystaniem platformy MS Teams (kod: ry8isx7):
środa: 14.45-16.15


Bibliografia