Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Kuziak
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 355
tel.: 611 48-57
e-mail: kkuziak@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6986-9909

Zainteresowania:
Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, edukacji dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży i dorosłych; animacji środowisk lokalnych; alternatywnych metod wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, dorosłych; zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi.

Terminy konsultacji:
Konsultacje:

W związku z zaistniałą sytuacją i zgodnie z Rozporządzeniem JM Rektora UMK konsultacje w semestrze letnim zostały zawieszone.
Zapraszam do kontaktu mailowego.

Urlop: 27.07-07.08.2020; 24.08-04.09.2020; 21-30.09.2020
pokój 355, ul. Lwowska 1.


Bibliografia