Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowskiprof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
profesor
Katedra Pedagogiki Funkcjonalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 345
tel.: +48-56-611-46-77
e-mail: nalal@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/prof-aleksander-nalaskowski-wyklady-w-sieci/
ORCID: 0000-0002-7739-5181

Zainteresowania:
pedagogika ogólna, teoria szkoły, edukacja wczesnoszkolna, fenomen dzieciństwa, historia małych i lokalnych ośrodków edukacji (wiejskie i małomiasteczkowe szkoły, lokalne inicjatywy, domy kultury, ośrodki zakonne, etc.), religijność dzieci i młodzieży, aktywność artystyczna dzieci i młodzieży, czas jako parametr w badaniach społecznych.

Wykłady prof. Aleksandra Nalaskowskiego dostępne w sieci pod adresem:

https://www.pedagogika.umk.pl/prof-aleksander-nalaskowski-wyklady-w-sieci/

Terminy konsultacji:
W związku z tym, że należę do grupy podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem wirusa ODWOŁUJĘ wszystkie dyżury i inne aktywności związane z obecnością na Wydziale. Stosowne dokumenty w tej sprawie złożyłem u Dziekana WFiNS.
Jednakże jestem dostępny zarówno pod adresem mailowym jak i na Skype, adres: "Olek En". Z tej ostatniej metody proszę korzystać po uprzednim umówieniu przez e-mail.
Wszystkim to czytającym życzę zdrowia!

Bibliografia