Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Patrycja Brudzińska
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: p. 345
tel.: 56 611-46-77
e-mail: p.brudzinska@umk.pl
ORCID: 0000-0002-7095-0082

Zainteresowania:
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, usprawnianie procesów dydaktycznych, innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji wczesnej, skandynawskie modele edukacji, edukacja outdoorowa, przedszkola i szkoły leśne, alienacja ekologiczna w okresie dzieciństwa

Terminy konsultacji:
wtorek:
9.00 - 10.00

czwartek:
9.00- 10. 00

Zapraszam do kontaktu telefonicznego (tel. 794 268 046) oraz mailowego: p.brudzinska@umk.pl


Bibliografia