Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Anna Brzezińska
profesor
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii

e-mail: abrzezinska@umk.pl


Bibliografia