Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Petrykowskidr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 363
tel.: +48-56-611-46-61
e-mail: ppet@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kt
ORCID: 0000-0002-3297-6898

Zainteresowania:
* Teoria wychowania - społeczno-kulturowe uwarunkowania przebiegu procesu wychowania
* Tożsamość kulturowa
* Edukacja regionalna i międzykulturowa

Terminy konsultacji:
W związku z aktualną sytuacją i zarządzeniem JM Rektora UMK informuję, że w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021, konsultacje odbywać się będą zdalnie, za pośrednictwem aplikacji Teams
we wtorki w godzinach 13.30-15.00.

Proszę jednak wcześniej awizować drogą mailową zamiar "spotkania" konsultacyjnego.
W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość konsultacji indywidualnych w innych terminach, po wcześniejszym ustaleniu.
Natomiast w sprawach, które nie wymagają konsultacji w trybie bezpośrednim, proszę o korespondencję mailową.

Bibliografia