Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Piotr Petrykowskidr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Wychowania, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 363
tel.: +48-56-611-46-61
e-mail: ppet@umk.pl
www: http://www.pedagogika.umk.pl/index.php/kt
ORCID: 0000-0002-3297-6898

Zainteresowania:
* Teoria wychowania - społeczno-kulturowe uwarunkowania przebiegu procesu wychowania
* Tożsamość kulturowa
* Edukacja regionalna i międzykulturowa

Terminy konsultacji:
W dniach od 15 lipca do 31 sierpnia 2021 roku przebywać będę na urlopie wypoczynkowym.

Bibliografia