Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Różański
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 358
tel.: 611 48 54
e-mail: tomrozan1@umk.pl
ORCID: 0000-0003-3396-0916

Zainteresowania:
Pedagogika czasu wolnego, pedagogika rodziny, gerontologia społeczna


Terminy konsultacji:
Konsultacje we wrześniu: poniedziałek - 11.00-12.30 (drogą mailową lub po uzgodnieniu za pośrednictwem aplikacji Teams).
Bibliografia