Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Różański
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 383
tel.: 611 48 54
e-mail: tomrozan1@umk.pl

Zainteresowania:
Pedagogika czasu wolnego, pedagogika rodziny, gerontologia społeczna

Aktualny temat badawczy: Samotność i osamotnienie ludzi starszych jako problem pedagogiczny

Terminy konsultacji:
Proszę o kontakt drogą mailową.

Bibliografia