Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Marta Witkowska
adiunkt
Katedra Psychologii Społecznej i Środowiskowej, Instytut Psychologii

e-mail: mwitkowska@umk.pl


Bibliografia