Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Krzysztof Piątekprof. dr hab. Krzysztof Piątek
profesor
Katedra Badania Jakości Życia i Socjologii Stosowanej, Instytut Socjologii

tel.: +48-56-611-3641
e-mail: crispiat@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9208-5392

Zainteresowania:
polityka społeczna i praca socjalna

Terminy konsultacji:
Mój dyżur w semestrze zimowym 2020/2021:

ŚRODA 13.30 - 15.00
1/ bezpośrednio w Instytucie Socjologii: 14.10. 2020, 04.11.2020, 02.12.2020, 13.01.2021,
2/ w pozostałe środy można umówić się telefonicznie: 604 458 589 lub mailowo: crispiat@umk.pl

Bibliografia