Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Tomasz Kruszewski, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Michalak Joanna.

Tytuł oryginału: Irritability and anger in COVID-19 related tweets : its psychological content and dynamic (introduction to research of black swan event impact on stock market).

Tytuł całości: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic, proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Spain, 4-5 November 2020 / ed.: Khalid S. Soliman.

Adres wydawniczy: [Norristown, Pa], International Business Information Management Association : 2020

Opis fizyczny: S. 2814-2824, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 70.000


2/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Centek Barbara, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Iwańska-Cieślik Bernardeta, Marzec Paweł, Pamuła-Cieślak Natalia.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (24) - 2 (25) / red. nacz. Tomasz Kruszewski ; red. nauk. Barbara Centek, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Paweł Marzec, Natalia Pamuła-Cieślak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Uwagi: Półrocznik.


3/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: I robot di servizio antropomorfi influenzano il nostro senso di sicurezza? Ai margini della riflessione sul futuro del mercato del lavoro nella LIS.

Tytuł równoległy: Do anthropomorphic service robots affect people's sense of security? On the sidelines of the reflection on the future of the labour market in LIS.

Czasopismo: AIB Studi

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 60 no. 1

Opis fizyczny: S. 91-109, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tekst ang. i wł.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2426/aibstudi

Punktacja MNiSW: 70.000


4/101


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: W świecie bibliologii i informatologii : księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 416 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Centek Barbara, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Iwańska-Cieślik Bernardeta, Marzec Paweł, Pamuła-Cieślak Natalia.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (22) - 2 (23) / red. nacz. Tomasz Kruszewski ; red. nauk. Barbara Centek, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Paweł Marzec, Natalia Pamuła-Cieślak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Uwagi: Półrocznik.


6/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena.

Tytuł oryginału: Motywacja studentów do grania w gry internetowe : raport z badań.

Tytuł całości: W świecie bibliologii i informatologii, księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 395-408, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


7/101


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Słowo wstępne.

Tytuł całości: W świecie bibliologii i informatologii, księga dedykowana profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: S. 9-11


8/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zarządzanie zespołami.

Tytuł równoległy: Team management.

Tytuł całości: Zarządzanie biblioteką = Library management / pod red. Mai Wojciechowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : 2019

Opis fizyczny: S. 401-414

Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ;189)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


9/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Psychological techniques of children's library work with personal difficulties.

Tytuł równoległy: Çocuk kütüphanesinin psikolojik teknikleri kişisel zorluklari yönetiyor.

Czasopismo: Arşiv Dünyasi = Archival World

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 6 no. 1

Opis fizyczny: S. 16-21, streszcz. tur.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


10/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Ocena zależności między wizerunkiem robota a zaufaniem do robota w świetle koncepcji doliny niesamowitości, na przykładzie zawodów o wysokim prestiżu społecznym.

Tytuł równoległy: Assessment of the relationship between the image of the robot and trust towards the robot in relation to the concept of the uncanny valley by the example of respected occupations.

Czasopismo: Zagadnienia Informacji Naukowej

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 2 (114)

Opis fizyczny: S. 80-96, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.36702/zin

Punktacja MNiSW: 20.000


11/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Centek Barbara, Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Iwańska-Cieślik Bernardeta, Marzec Paweł, Pamuła-Cieślak Natalia.

Tytuł oryginału: Toruńskie Studia Bibliologiczne. Nr 1 (20) - 2 (21) / red. nacz. Tomasz Kruszewski ; red. nauk. Barbara Centek, Magdalena Cyrklaff-Gorczyca, Bernardeta Iwańska-Cieślik, Paweł Marzec, Natalia Pamuła-Cieślak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Uwagi: Półrocznik.


12/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Studencki ruch naukowy : Koło Naukowe Komunikacji i Psychologii w Biznesie.

Tytuł całości: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1968-2018, wizerunek naukowy i dydaktyczny / pod red. Sławomira Sojaka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2018

Opis fizyczny: S. 541, tab.


13/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Bronisław Gubrynowicz i uformowanie jego warsztatu badawczego w Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

Tytuł równoległy: Bronisław Gubrynowicz and the formation of his research collection in the Research Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome.

Czasopismo: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 109

Opis fizyczny: S. 269-283, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31743/abmk

Punktacja MNiSW: 10.000


14/101


Autorzy: Cyrklaff-Gorczyca Magdalena, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Uzależnienie od gier internetowych : opis badania i propozycja korekty postaw.

Tytuł równoległy: Internet gaming disorder : a description of the research and a proposal to correct improper attitudes.

Czasopismo: Rozprawy Społeczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 12 nr 4

Opis fizyczny: S. 46-55, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.29316/rs

Punktacja MNiSW: 8.000


15/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Modernizm i neomodernizm : architektura bibliotek publicznych w Polsce na początku XXI wieku.

Tytuł równoległy: Modernism and neo-modernism : the architecture of public libraries in Poland at the beginning of the 21st century.

Tytuł całości: Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej, księga jubileuszowa z okazji 100-lecia działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi / [red. nauk. Jacek Ladorucki].

Adres wydawniczy: Łódź, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego : 2017

Opis fizyczny: S. 87-98, [2] s. tabl., il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


16/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Behawioralne aspekty psychoterapii par : komunikacja interpersonalna.

Tytuł całości: Seks, miłość, związki, współczesne oblicza : monografia / pod red. Bassam'a Aouil'a i Christiana Imielińskiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Drukarnia Eikon : 2017

Opis fizyczny: S. 179-185

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


17/101


Autorzy: Fedorowicz-Kruszewska Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Library users, offerings and types of services in Poland.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr spec.

Opis fizyczny: S. 18-32

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


18/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia w socjalizacji i resocjalizacji młodzieży - przegląd badań.

Czasopismo: Przegląd Terapeutyczny

Rocznik: 2017

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 40-47

Punktacja MNiSW: 1.000


19/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Kolekcjonerstwo : atawistyczne zbieractwo a poczucie społecznej użyteczności : przyczynek do psychologii posiadania.

Tytuł równoległy: Collecting : atavistic foraging and sense of social utility : contribute to psychology of possession.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 2 (19)

Opis fizyczny: S. 69-80, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 6.000


20/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Architektura polskich instytucji kultury XXI wieku.

Tytuł równoległy: Architecture of polish cultural institutions in 21st century.

Tytuł całości: Kniha ve 21. století. Redefinování role knihoven ve 21. století, mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal ústav bohemistiky a knihovnictví filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 16.-18. února 2016 / ed. Libuše Foberová.

Adres wydawniczy: Brno, Moravská zemská knihovna : 2016

Opis fizyczny: S. 163-169, streszcz. ang., czes.

Punktacja MNiSW: 4.000


21/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Z psychologii pracy : mindfulness w kształceniu akademickim.

Tytuł całości: Kształcenie komplementarne jako egzemplifikacja idei life long learning / red. nauk. Katarzyna Smulska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu : 2016

Opis fizyczny: S. 13-21

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


22/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Psycholog biznesu jako koordynator komunikacji społecznej w przedsiębiorstwie : zadania a kompetencje.

Tytuł całości: Przedsiębiorstwo w strukturach sieci, doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej / red. nauk. Gabriel Główka, Roman Sobiecki.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : 2016

Opis fizyczny: S. 171-177, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Ethnography as a method in education : an alternative way to recognize environmental problems.

Tytuł całości: Quality, education and discourses, theoretical concepts and research / ed. and introd. by Katarzyna Smulska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wyższa Szkoła Bankowa : 2016

Opis fizyczny: S. 43-52, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


24/101


Autorzy: Malinowski Jan Adam, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M., Kruszewski Tomasz, Kola Anna Maria.

Tytuł oryginału: Wychowanie na co Dzień. Nr 1 (256) - nr 6 (261) / red. nacz. Jan Adam Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2016

Uwagi: Dwumiesięcznik.
Uwagi: Nr 1 (256) / red. nauk. Katarzyna Wasilewska-Ostrowska.
Uwagi: Nr 2 (257) / red. nauk. Jan A. Malinowski.
Uwagi: Nr 3 (258) / red. nauk. Tomasz Kruszewski.
Uwagi: Nr 4 (259) / red. nauk. Anna Maria Kola.
Uwagi: Nr 5-6 (260-261) / red. nauk. Jan A. Malinowski.


25/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wertykalność biblioteki : od sacrum i strażnicy do ikony marketingu (esej filozoficzny).

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 84 z. 1

Opis fizyczny: S. 46-64, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


26/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców po dekadzie : raport z badań.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 84 z. 4

Opis fizyczny: S. 545-556, wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


27/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Estetyka instytucji kultury i jej atrybuty w procesie zadomowienia.

Tytuł całości: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych.

Adres wydawniczy: Wrocław, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2015

Opis fizyczny: S. 353-368, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Z wiedzy o kolekcjonowaniu : refleksje na temat biblioteki.

Tytuł całości: Wolność, herbata i książki, książka jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Piotra Hübnera / pod red. Włodzimierza Wincławskiego i Dominika Antonowicza.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2015

Opis fizyczny: S. 107-121

Punktacja MNiSW: 4.000


29/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Lebenswelt and space called the library : some phenomenological sights.

Tytuł całości: Around the book, the library and information, the present state, challenges, prospects : studies and essays / ed. by Maria Juda, Anita Has-Tokarz, Renata Malesa.

Adres wydawniczy: Lublin, Maria Curie-Skłodowska University Press : 2014

Opis fizyczny: S. 153-164

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


30/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Psychologia pamięci i terapia reminiscencyjna.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 1 (12)

Opis fizyczny: S. 155-160

Uwagi: Recenzja książki: Fabryka nostalgii : o fenomenie pamięci wieku dojrzałego / Douwe Draaisma ; przeł. Ewa Jusewicz-Kalter. Wołowiec 2010.

Uwagi: 10.12775/TSB

Punktacja MNiSW: 5.000


31/101


Autorzy: Klajnert Tomasz, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Sport jako narzędzie terapeutyczne i socjalizujące : wprowadzenie teoretyczno-metodyczne do wychowania poprzez rugby.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2 (245)

Opis fizyczny: S. 25-31

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


32/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Anameriç Hakan.

Tytuł oryginału: Have library symbols been changed by cultural differences? A study of the example of the watchwords and logos of libraries.

Tytuł całości: Book of abstracts of the 5th Qualitative and Quantitative International Conference, (Rome, Italy, 4-7 June, 2013) / ed. Anthi Katsirikou.

Adres wydawniczy: Rome, International Society for the Advencement of Science and Technology : 2013

Opis fizyczny: S. 113-114


33/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Deliciae Thorunienses : poszukiwania tożsamości miasta w literaturze podróżniczej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2013

Opis fizyczny: 321 s., il.; streszcz. niem.

Uwagi: Bibliogr. s. 295-311. Indeks.

Punktacja MNiSW: 20.000


34/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Przestrzenie biblioteki : o symbolicznej, fizycznej i społecznej obecności instytucji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 525 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 489-501

Punktacja MNiSW: 20.000


35/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: The symbolic motifs in contemporary architecture of libraries : most frequent trends.

Czasopismo: Architectus

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1 (31)

Opis fizyczny: S. 75-82, il.; streszcz. pol.

Punktacja MNiSW: 4.000


36/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Media a życie społeczne w ujęciu Bruggsa i Burke.

Czasopismo: Klio : czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 20

Opis fizyczny: S. 289-292

Uwagi: Rec. książki: Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu / Asa Briggs, Peter Burke ; tł. Jakub Jedliński. Warszawa 2010.

Punktacja MNiSW: 8.000


37/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Psychospołeczne aspekty zarządzania relacjami interpersonalnymi z klientami niepełnosprawnymi.

Czasopismo: Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu

Rocznik: 2012

Szczegóły: Nr 11

Opis fizyczny: S. 349-360

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


38/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Socjalno-pedagogiczne aspekty rodzicielstwa zastępczego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 1-2 (220-221)

Opis fizyczny: S. 48-49

Uwagi: Recenzja książki: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej / red. Arkadiusz Żukiewicz. Toruń 2011.

Punktacja MNiSW: 4.000


39/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Pałka Justyna.

Tytuł oryginału: "Z Franklinem pod namiot" : zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2012

Szczegóły: nr 6 (225)

Opis fizyczny: S. I-IV

Uwagi: Wkładka metodyczna

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


40/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Metoda dyferencjału semantycznego w badaniu bibliotek : wykorzystanie w strategiach marketingowych.

Tytuł całości: Książka, biblioteka, informacja, między podziałami a wspólnotą II / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej, Izabeli Krasińskiej, Moniki Olczak-Kardas.

Adres wydawniczy: Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego : 2011

Opis fizyczny: S. 391-402, rys., tab.; streszcz. ang., ukr.

Punktacja MNiSW: 4.000


41/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Fasada biblioteki : wybrane elementy symboliki architektury.

Tytuł równoległy: Library façade : some symbolic elements of the architecture.

Czasopismo: Architecturae et Artibus

Rocznik: 2011

Szczegóły: no. 3

Opis fizyczny: S. 20-29, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


42/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Logo instytucji non profit : modele stosowane w bibliotekach.

Tytuł równoległy: The logo of the non-profit institution : a sample model for libraries.

Czasopismo: Biblioteka

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 15 (24)

Opis fizyczny: S. 231-244, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


43/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Toruńskie przewodniki turystyczne w okresie budowy nowej formy podróżopisarskiej.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 73-81, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioteka publiczna jako nowoczesne narzędzie dydaktyczne.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 3 (210)

Opis fizyczny: S. 16-19

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


45/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Woźniczka-Paruzel Bronisława.

Tytuł oryginału: "Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych" : projekt / przy współudziale Bronisławy Woźniczki-Paruzel

Tytuł całości: Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych / pod red. Ewy Chuchro, Mikołaja Ochmańskiego i Michała Zająca

Adres wydawniczy: Warszawa, Polskie Towarzystwo Bibliologiczne. Oddział : 2010

Opis fizyczny: S. 207-214


46/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Wołodko Anna.

Tytuł oryginału: 10 lat nowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie : [debata : Marek Budzyński, Henryk Hollender, Ewa Kobierska-Maciuszko, Tomasz Kruszewski, Piotr Matywiecki, Anna Wołodko] / oprac. Tomasz Kruszewski ; przy współpr. Anny Wołodko

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2010

Szczegóły: R. 78 z. 2

Opis fizyczny: S. 149-163, tab.; streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.


47/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Szata ideologiczna biblioteki

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 1 (4)

Opis fizyczny: S. 9-22, streszcz. ang.


48/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Głubczycka biblioteka starodruków franciszkanów mniejszych : podsumowanie programu.

Czasopismo: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 4

Opis fizyczny: S. 195-201


49/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Zespół głubczycki księgozbioru OFM Prowincji św. Jadwigi : przyczynek do badań nad bibliotekami franciszkanów na Śląsku.

Tytuł całości: Książka w życiu Kościoła, zbiór studiów / pod red. Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: S. 57-83, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 3.000


50/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz, Kowalska Małgorzata.

Tytuł oryginału: Książka w życiu Kościoła : zbiór studiów / pod red. Tomasza Kruszewskiego ; [tł. na j. niemiecki Małgorzata Kowalska].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 226 s., tabl. kolor.

Uwagi: Tłumaczenie streszczeń na j. niemiecki autorstwa Małgorzaty Kowalskiej

Punktacja MNiSW: 3.000


51/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Przeobrażenia w relacjach podróżniczych od XVI do połowy XIX wieku na przykładzie opisów Torunia.

Czasopismo: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna

Rocznik: 2009

Szczegóły: Z. 15

Opis fizyczny: S. 65-82

Punktacja MNiSW: 4.000


52/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Adaptacja bibliotek w budynkach sakralnych - wybrane kwestie.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4

Opis fizyczny: S. 4-8


53/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: The new downtown library: designing with communities / Shannon Christine Mattern. Minneapolis-London 2007

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 1 (2)

Opis fizyczny: S. 149-151


54/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioteki szkolne wobec e-wykluczenia.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2009

Szczegóły: nr 4-5 (187-188)

Opis fizyczny: S. 25-26

Punktacja MNiSW: 2.000


55/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: "Wychowanie na co Dzień".

Tytuł całości: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7: V - Ż.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak : 2008

Opis fizyczny: S. 412-416

Uwagi: Bibliogr.


56/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Obsługa biblioteczno-informacyjna czytelnika niewidomego i słabo widzącego : wzór toruński.

Tytuł całości: Niewidomi w świecie książek i bibliotek, wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko

Adres wydawniczy: Warszawa, Oficyna Wydawnicza STON 2 : 2008

Opis fizyczny: S. 153-160

Uwagi: Bibliogr.


57/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapie : léčba četbou.

Czasopismo: Čtenář : měsíčník pro knihovny

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 60 nr 7-8

Opis fizyczny: S. 219-223

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


58/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Two Polish perspectives on the young Turkish Republic during the 1920s.

Czasopismo: Hemispheres : studies on cultures and societies

Rocznik: 2008

Szczegóły: No. 23

Opis fizyczny: S. 147-156


59/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2008

Szczegóły: R. 76 z. 3

Opis fizyczny: S. 405-417, tabl.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


60/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Środowisko naukowe Torunia w opisach podróżniczych w XVII-XIX wieku.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 7-25


61/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży / Renata Małgorzata Ilnicka. Toruń 2008.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2008

Szczegóły: T. 69 nr 5

Opis fizyczny: S. 394-396

Uwagi: RECENZJA


62/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Polish travellers' account of Turkey in 20's of the XXth century.

Czasopismo: Tarih Incelemeleri Dergisi

Rocznik: 2008

Szczegóły: Vol. 23 no. 1

Opis fizyczny: S. 157-170

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


63/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Współczesna prasa mniejszości etnicznych w Polsce w przestrzeni społecznej : wybrane obszary.

Czasopismo: Toruńskie Studia Bibliologiczne

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 41-56


64/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Cyberbiblioterapia : o wadach nowoczesnego kształcenia.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2008

Szczegóły: nr 3 (174)

Opis fizyczny: S. 6-8

Uwagi: Bibliogr.


65/101


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 5-6


66/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Światła. Kamera. Akcja : zastosowanie wideoterapii we wspomaganiu rozwoju / Gloria Lodato Wilson ; tłum. z jęz. ang. Tomasz Kruszewski.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 51-53, streszcz. ang.


67/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Kinoterapia - wprowadzenie do nowej techniki biblioterapeutycznej.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: S. 39-49, streszcz. ang.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]

Punktacja MNiSW: 5.000


68/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Z dziewiętnastowiecznych księgozbiorów duchowieństwa Dolnego Śląska : Biblia proboszcza z Pełcznicy.

Tytuł całości: Dekanat Kąty Wrocławskie. Cz. 5 / pod red. Mieczysława Koguta.

Adres wydawniczy: Kąty Wrocławskie, Wektory : 2007

Opis fizyczny: S. 135-141, il.

Punktacja MNiSW: 6.000


69/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Bibliotekarz jako terapeuta : wybrane zagadnienia z warsztatu metodycznego.

Tytuł całości: Diagnozująca, terapeutyczna i wychowawcza rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych, IV Sesja Metodyczna, Gdańsk, 8 listopada 2006 r. : materiały sesyjne / [red. Halina Menegon-Kozel et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku : 2007

Opis fizyczny: S. 7-17

Seria: (Exempli Gratia / Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej ;2 (4))

Uwagi: Bibliogr.


70/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia : wprowadzenie w problematykę.

Tytuł całości: Kniha ve 21. století 2007, konference Kniha ve 21. století, téma: "Klasická kniha vedle jiných informačních zdrojů", 7.-8.02.2007 / red. L. Foberová

Adres wydawniczy: Opava, Slezská Univerzita : 2007

Opis fizyczny: S. 52-57, streszcz. ang.

Uwagi: Dokument elektroniczny

Punktacja MNiSW: 6.000


71/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Dlaczego w domach dziecka nie czyta się książek? Wybrane kwestie.

Tytuł całości: Książka ponad podziałami, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Lublin, 16-18 listopada 2004 / pod red. Antoniego Krawczyka.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej : 2007

Opis fizyczny: S. 429-439, wykr.

Punktacja MNiSW: 6.000


72/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Metodyka biblioterapii : przegląd wybranych technik i narzędzi.

Tytuł całości: Materiały z sesji popularnonaukowej pt.: Biblioterapia i biblioteka - odrodzenie i nowa szansa / [red. Mirosław Rzeszowski].

Adres wydawniczy: Szubin, Rejonowa Biblioteka Publiczna : 2007

Opis fizyczny: S. 49-65, streszcz. ang.


73/101


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: 135 s., streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


74/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Promocja czytelnictwa - przypomnienie koncepcji Juliusza Ippoldta.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 1

Opis fizyczny: S. 17-19

Punktacja MNiSW: 1.000


75/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Arteterapia a literatura : związki i rozbieżności.

Czasopismo: Biblioterapeuta

Rocznik: 2007

Szczegóły: nr 4 (41)

Opis fizyczny: S. 1-2

Uwagi: Bibliogr.


76/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Polskojęzyczne przewodniki i informatory turystyczne Torunia w latach 1945-1990.

Czasopismo: Folia Toruniensia

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7

Opis fizyczny: S. 71-82, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


77/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Tendencje rozwojowe biblioterapii w niemieckim obszarze językowym w XXI wieku.

Czasopismo: Roczniki Biblioteczne

Rocznik: 2007

Szczegóły: R. 51

Opis fizyczny: S. 257-270, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


78/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Książka w Toruniu w latach 1945-1950 : ruch wydawniczo-księgarski / Wanda A. Ciszewska. Łysomice 2005.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 34

Opis fizyczny: S. 291-295

Uwagi: RECENZJA


79/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 68 nr 4

Opis fizyczny: S. 252-259, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


80/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: "Biblia Ectypa" Christopha Weigla jako przykład sztuki miedziorytniczej schyłku XVII w.

Czasopismo: W Nurcie Franciszkańskim

Rocznik: 2007

Szczegóły: Nr 16

Opis fizyczny: S. 193-211, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


81/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2006

Opis fizyczny: 188 s., il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


82/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Przewodniki i informatory turystyczne Torunia w dwudziestoleciu międzywojennym.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Bibliologia

Rocznik: 2006

Szczegóły: Z. 5

Opis fizyczny: S. 225-246, il.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


83/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Čtenie v detskih domah Pol'ši.

Czasopismo: Bibliotekovedenie

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 6

Opis fizyczny: S. 97-100, wykr.

Punktacja MNiSW: 1.000


84/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Prawidłowa komunikacja interpersonalna z niepełnosprawnym użytkownikiem biblioteki (ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności słuchania).

Czasopismo: Nasze Forum : kwartalnik pedagogiczno-terapeutyczny

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 3-4

Opis fizyczny: S. 129-134

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


85/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Literatur und Medizin.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2006

Szczegóły: R. 6 nr 2

Opis fizyczny: S. 138-140

Uwagi: Recenzja książki: Literatur und Medizin / Hrsg.: Peter Stulz, Frank Nager, Peter Schulz. Zürich 2005.


86/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Opieka nad dzieckiem osieroconym : teoria i praktyka / Zbigniew Węgierski. Toruń 2006.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2006

Szczegóły: T. 67 nr 5

Opis fizyczny: S. 397-398

Uwagi: RECENZJA


87/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Społeczeństwo równych szans.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2006

Szczegóły: nr 1-2 (148-149)

Opis fizyczny: S. 44-45

Uwagi: Recenzja książki: Społeczeństwo równych szans : tendencje i kierunki zmian / red. Danuta Gorajewska. Warszawa 2005.


88/101


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 5-7


89/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Multimedia w działalności pedagogicznej placówek socjalizacyjnych - rozważania na marginesie dyskusji nad reformą systemu instytucjonalnej opieki zastępczej.

Tytuł całości: Biblioterapia, z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 21-33, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


90/101


Autorzy: Fedorowicz Małgorzata, Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: 183 s., tab. streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 10.000


91/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Młodzież wobec zagrożeń środowiskowych.

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 2 (34)

Opis fizyczny: S. 335-335


92/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Wizerunek bibliotekarzy w opiniach ich następców.

Czasopismo: Bibliotekarz

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 10

Opis fizyczny: S. 8-12, tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 1.000


93/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Biblioterapia wobec problemów ludzi dotkniętych niepłodnością.

Czasopismo: Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 5 nr 4

Opis fizyczny: S. 64-77

Punktacja MNiSW: 1.000


94/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Założenia ukierunkowanego czytelnictwa w świetle rozważań nad definicją biblioterapii.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 73 z. 1

Opis fizyczny: S. 40-47, streszcz. ang., pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


95/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Bibliotekarz przeciw stereotypowym wizerunkom osób niepełnosprawnych.

Czasopismo: Przegląd Biblioteczny

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 73 z. 4

Opis fizyczny: S. 518-519

Uwagi: Recenzja książki: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych / Sławomira Sadowska. Toruń 2005.


96/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Udział Pomorskiego Towarzystwa Opieki nad Dziećmi w Toruniu w działaniach społecznych na terenie miasta w latach 1918-1949.

Czasopismo: Rocznik Toruński

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 111-132, streszcz. ang., niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


97/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania powodzenia społecznego usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych : wnioski z obserwacji i propozycja działań.

Czasopismo: Szkoła Specjalna

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 66 nr 2

Opis fizyczny: S. 102-112, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


98/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Rodzicielstwo, sieroctwo - przyczynek do metodyki wychowania zastępczego.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2005

Szczegóły: nr 1-2 (136-137)

Opis fizyczny: S. 33-34

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


99/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: "Wychowanie na co dzień" - toruński miesięcznik pedagogiczny w pierwszym dziesięcioleciu istnienia 1993-2003.

Tytuł całości: W kręgu prasy, (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) : zbiór artykułów. T. 3 / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 145-162, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 2.000


100/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Problematyka uzależnień na łamach toruńskiego "Wychowania na co dzień".

Czasopismo: Auxilium Sociale

Rocznik: 2004

Szczegóły: nr 3-4 (31-32)

Opis fizyczny: S. 215-220

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


101/101


Autorzy: Kruszewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Udział książki i materiałów alternatywnych w profilaktyce i terapii osób uzależnionych od środków toksycznych.

Tytuł całości: Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, zbiór studiów / pod red. Bronisławy Woźniczki-Paruzel.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2001

Opis fizyczny: S. 77-98, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 2.000