KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

System

Harmonogram spotkań Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (399 KB)

Hospitacje

Procedura hospitacji WFiNS (608 KB)

Załącznik nr 1 (78 KB)

Zarządzenie nr 204 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (261 KB)

ZR.204.2019 – zał. 1 (639 KB) (hospitacja wykładu)

ZR.204.2019 – zał. 2 (641 KB) (hospitacja zajęć praktycznych – np. konwersatorium, ćwiczenia, itp.)

Zarządzenie nr 226 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 października 2020 r. (250 KB)

Pomiary

Badanie losów absolwentów  (654 KB)

Akredytacje

Raport samooceny dla PKA Pedagogika 2019 (1,82 MB)

Raport samooceny dla PKA Filozofia 2019 (889 KB)

Doskonalenie

Zgłaszanie propozycji działań doskonalących – https://www.jakosc.umk.pl/doskonalenie/