Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

O jutrzejszej bitwie morskiej na uniwersytecie w Pekinie

Zdjęcie ilustracyjne

Na zaproszenie School of Philosophy, Beijing Normal University w Pekinie, w piątek 24.03.2022  odbędzie się logiczne seminarium poświęcone książce Tomasza Jarmużka, "On the Sea-Battle Tomorrow that may not happen“ . Wykład na temat książki wygłosi zespół prof. T. Jarmużka: mgr Aleksander Parol oraz ks. dr Michał Oleksowicz.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.00 czasu europejskiego, na kanale: https://vc.umk.pl/b/tom-zjd-edt

Spotkanie jest otwarte.

Wykład poświęcony będzie problematyce Rozumowania Mistrza – historycznej argumentacji greckiego filozofa Diodora Kronosa. Ponieważ jej pierwotna postać zaginęła, wielu współczesnych logików próbowało argumentację odtworzyć, używając nowoczesnych narzędzi logiki. Celem argumentacji Diodora było udowodnienie poprawności czasowo zdefiniowanych modalności: konieczności i możliwości. W ten sposób Diodor przypuszczalnie polemizował z podejściem Arystotelesa do problemu determinizmu, który Arystoteles zaprezentował w analizie przykładu jutrzejszej bitwy morskiej. Na wykładzie pokażemy, że niektóre rekonstrukcje Rozumowania Mistrza dopuszczają rozgałęzione struktury czasowe. Jest to koronny argument dowodzący, że pomimo akceptacji koncepcji Diodora, Arystotelesowska jutrzejsza bitwa morska może się nie wydarzyć lub równie dobrze może się wydarzyć.

Trzon wykładu stanowią problemy narzędzi logicznych logiki temporalnej oraz logicznych struktur czasu zaangażowanych w rekonstrukcje argumentu Diodora Kronosa. W szczególności omawiamy struktury rozgałęzione i nierozgałęzione, które to odpowiadają filozoficznemu, deterministycznemu i niedeterministycznemu poglądowi na naturę rzeczywistości.

pozostałe wiadomości