Kontakt Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19

Dr Tomasz Komendziński
Dr Tomasz Komendziński fot. Andrzej Romański

Badania prowadzone w ramach wielonarodowego projektu na pięciu kontynentach "Współczucie, więzi społeczne i odporność na traumatyczne doświadczenia w trakcie pandemii COVID-19: Badanie wielonarodowe" (Compassion, social connectedness and trauma resilience during the COVID-19 pandemic: A multi-national study), w których biorę udział, zostało umieszone w Top 10 Science of a Meaningful Life za 2021 wydawanego w Berkeley pisma Greater Good Magazine, który pokazuje oparte na nauce podstawy dla sensownego życia. Badania nad współczuciem zostały tam wymienione na piątej pozycji. 

The Top 10 Insights from the “Science of a Meaningful Life” in 2021

Jednocześnie 15 grudnia 2021 został opublikowany w piśmie PLOS One (IF 3.24) drugi artykuł z tych badań "The role of social connection on the experience of COVID-19 related post-traumatic growth and stress"


Pierwsze wyniki znalazły się w artykule "Fears of compassion magnify the harmful effects of threat of COVID-19 on mental health and social safeness across 21 countries" i opublikowane w kwietniu 2021 w pismie Clinical Psychology and Psychotherapy (IF  2.938)
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpp.2601

Złożony do druku został już kolejny artykuł do pisma Mindfulness (IF 4.684)

pozostałe wiadomości