KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Docenieni za publikacje

Zdjęcie ilustracyjne
fot. proj. Anna Jaszczuk

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyżej punktowane publikacje.

Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

Zestawienie obejmuje stypendia z lipca i sierpnia 2021 r.

Z WFINS stypendia otrzymali: 

Publikacja 200-punktowa:

 • dr Paweł Gładziejewski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację "Perceptual justification in the Bayesian brain: a foundherentist account" zamieszczoną w "Synthese";
  Jeden z dominujących współcześnie modeli wyjaśniających percepcję opiera się na idei, że percepcja stanowi formę wnioskowania Bayesowskiego. Kiedy widzimy, integrujemy nowe dane sensoryczne z uprzednim modelem świata w taki sposób, by sformułować najbardziej prawdopodobną interpretację swojego otoczenia. W swoim artykule staram się pokazać, że Bayesowskie ujęcie percepcji rzuca nowe światło na stare filozoficzne pytania dotyczące tego, jak stany percepcyjne mogą uzasadniać przekonania i stanowić źródło wiedzy.

  Link: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11229-021-03295-1

Publikacje 140-punktowe:

 • dr Agnieszka Huterska i dr Anna Piotrowska z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz dr Joanna Szalacha-Jarmużek z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację "Fear of the COVID-19 pandemic and social distancing as factors determining the change in consumer payment behavior at retail and service outlets" zamieszczoną w "Energies";

  Artykuł porusza kwestię kluczowych czynników skłaniających klientów do wyboru płatności kartami płatniczymi w punktach handlowo-usługowych w czasie pandemii COVID-19 w Polsce. Na podstawie badań przeprowadzonych na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie dorosłych oszacowano model logitowy, który wskazał, że zmienne istotnie wpływające na częstszy wybór kart płatniczych w punktach sprzedaży związane są ze strachem przed zarażeniem się wirusem, a także z ogólnym dostrzeganiem zalet nowych rozwiązań technologicznych. Analiza pokazuje, że oprócz cech socjodemograficznych, takich jak wiek i poziom wykształcenia, na decyzje płatników miały także wpływ wywołane pandemią zasady społecznego dystansu i powiązany z nimi nowy lęk przed kontaktami z innymi ludźmi. Przedstawiona w artykule analiza pogłębia wiedzę nauk społecznych na temat zachowań płatniczych w kontekście ekstremalnych sytuacji.

  https://www.mdpi.com/1996-1073/14/14/4191

 • dr Kenneth Holmqvist z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację "Small headmovements increase and colour noise in data from five video-based P-CR eye trackers" zamieszczoną w "Behavior Research Methods";

Publikacje 100-punktowe:

 • dr hab. Krzysztof Abriszewski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację "Popularyzacja, innowacje i rozproszone laboratoria w humanistyce" zamieszczoną w "Tekstach Drugich";
 • dr Tomasz Markiewka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych za publikację "Naukowość literaturoznawstwa: perspektywa ANT" zamieszczoną w "Tekstach Drugich";
 • dr Adrian Wójcik z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych "National narcissism and support for voluntary vaccination policy: the mediating role of vaccination conspiracy beliefs" zamieszczoną w "Group Processes and Intergroup Relations";
 • dr hab. Sławomir Czachowski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych oraz dr Agnieszka Sowińska z Wydziału Humanistycznego za publikację "Nine forward-backward translations of the Hopkins Symptom Checklist-25 with cultural checks" zamieszczoną w "Frontiers in Psychiatry";
 • dr Tomasz Jarmakowski-Kostrzanowski z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych z publikację "Why do immigrants make us more authoritarian? The impact of direct and normative threat to social order from outgroupers on ingroup authoritarianism" zamieszczoną w "Basic and Applied Social Psychology". 
  Tekst opisuje badania eksperymentalne, których wyniki pokazują, że perspektywa pojawienia się dużej liczby imigrantów prowadzi do wzrostu postaw autorytarnych takich jak 1) przywiązanie do tradycji; 2) posłuszeństwo i zaufanie do władzy i autorytetów; 3) niechęć czy wrogość do tych, którzy nie postępują zgodnie z tradycyjnymi normami lub po prostu bardzo różnią się od tzw. "statystycznego Polaka").  Dzieje się tak z dwóch powodów: 1) obawy przed niepokojami społecznymi wywołanymi przez imigrantów i/lub 2) obawą, że specyficzna, polska tożsamość i kultura będą zanikać i rozpływać się w "morzu innych kultur". 
  Artykuł dostępny jest tutaj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01973533.2021.1967156?scroll=top&needAccess=true

pozostałe wiadomości