Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów

Stypendium dla doktoranta w projekcie

Nazwa jednostki: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych.

Nazwa stanowiska: Doktorant

Wymagania:

  1. Wykształcenie: magister w dyscyplinie „nauki o komunikacji i mediach” oraz ukończone studia techniczne I stopnia.
  2. Znajomość problematyki eye trackingu i projektowania eksperymentów eye trackingowych, udokumentowane publikacjami naukowymi.
  3. Doświadczenie w analizie danych pomiarowych w postaci raw data oraz map z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów wizualizacyjnych.
  4. Uczestnictwo czynne w zagranicznych konferencjach naukowych.
  5. Dobrze jest widziana znajomość środowiska MatLab oraz środowisk do modelowania 3D.
  6. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca studiowanie anglojęzycznej literatury fachowej oraz pisanie publikacji naukowych.
  7. Doświadczenie w przygotowaniu profesjonalnych materiałów promocyjnych.
  8. Motywacja do pracy w multidyscyplinarnym zespole badawczym.

 

Opis zadań:

Stypendysta będzie wykonywał zadania badawcze przewidziane w ramach projektu "Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences – Bitscope”: prowadzenie hybrydowych eksperymentów z użyciem eye trackera, analizowanie i modelowanie danych surowych oraz w postaci map, koordynacja pomiarów z udziałem grup badawczych, publikowanie wyników, odpowiedzialność za prezentację i promocję wyników projektu.

Typ konkursu NCN: Chist-Era

Termin składania ofert: 15 sierpnia 2022, 23:59

Forma składania ofert: drogą mailową

Warunki zatrudnienia: Stypendium w wysokości 5000 PLN miesięcznie.

Okres zatrudnienia: 6 miesięcy. Dodatkowe informacje: Oferty proszę wysyłać na adres: wieo@umk.pl