Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Ogłoszenia dla studentów

Lista zmian semestrów dla przedmiotów realizowanych na WFINS

Zajęcia przeniesione z semestru zimowego na letni

Dziennikarstwo

Socjologia

Medioznawstwo

Filozofia

Studia nad nauką i technologią

Kognitywistyka

Zarządzanie informacją i bibliologia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna sj


Wychowanie fizyczne i sport II stopień


Pedagogika II stopieńZajęcia przeniesione z semestru letniego na zimowy

Praca socjalna I stopień ( wspólne wykłady z innymi kierunkami w sem. zim.)


Pedagogika II stopień