Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Oferty pracy

Oferta pracy dla stypendysty

Konkurs na zatrudnienie stypendysty w grancie SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 na realizację projektu „Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

 

Opis zadań:

Praca naukowa w ramach projektu SONATA 17 nr UMO-2021/43/D/HS4/00321 Krajobraz dźwiękowy i znaczenie miejsca w kontekście planistycznym”

Opis zadań:

  1. Pomoc w przygotowaniu materiału badawczego (zdjęcia i filmy 360 stopni oraz zbiór dźwięków)
  2. Zaprogramowanie skryptów do badań laboratoryjnych z wykorzystaniem technologii VR
  3. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych na próbie 100 uczestników z wykorzystaniem technologii VR
  4.  Przygotowywanie części raportów z badań i publikacji
  5. Prezentacja wyników na konferencjach polskich i zagranicznych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania:

1. Są doktorantami psychologii lub studentami psychologii dwóch ostatnich lat oraz są zainteresowane psychologią środowiskową

2. Mają doświadczenie badawcze i praktyczne w zakresie nowoczesnych technologii, w tym przede wszystkim technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości

3. Posiadają kompetencje w zakresie geograficznych systemów informacyjnych

4. Posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

5. Posiadają udokumentowane zainteresowania pracą naukową (aktywny udział w konferencjach, publikacje)

Dodatkowo, pożądane jest dodatkowe wykształcenie w jednej z interdyscyplinarnych dziedzin (np. kognitywistyka)

 

Warunki zatrudnienia:

  1. Miejsce zatrudnienia: Wydział Filozofii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  2. Stypendium w wysokości 2500 PLN
  3. Planowane rozpoczęcie: czerwiec 2023 r.

Termin składania ofert: 21.05.2023 godz. 23:59

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: marlew@umk.pl

 

Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty:

            - CV z listą osiągnięć naukowych (publikacje, wyróżnienia, nagrody)

            - autoreferat zawierający zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych

            - list polecający lub opinia opiekuna naukowego

           

Więcej informacji: prof. dr hab. Maria Lewicka (mail: marlew@umk.pl).