Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Wojciech Goszczyński

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Wróblewski Michał.

Tytuł oryginału: Beyond rural idyll? Social imaginaries, motivations and relations in Polish alternative food networks.

Czasopismo: Journal of Rural Studies

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 76C

Opis fizyczny: S. 253-262, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.jrurstud

Impact Factor: 4.849

Punktacja MNiSW: 100.000


2/29


Autorzy: Wróblewski Michał, Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Konflikty wokół monitoringu jakości powietrza w Polsce : infrastruktury, standardy i dane.

Tytuł równoległy: Conflicts over air quality monitoring in Poland : infrastructures, standards and data.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2020

Szczegóły: nr 4 (239)

Opis fizyczny: S. 155-182, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/sts

Punktacja MNiSW: 70.000


3/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: In search of the vocabulary for Eastern European food studies : conceptual remarks after the workshop : alternative food supply networks in Central and Eastern Europe.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2019

Szczegóły: Nr 25

Opis fizyczny: S. 273-279

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/EEC

Impact Factor: 0.455

Punktacja MNiSW: 40.000


4/29


Autorzy: Szlendak Tomasz, Goszczyński Wojciech, Krajewska Malwina.

Tytuł oryginału: Praktyki pozametropolitalne : uczestnictwo w kulturze w małym i średnim mieście.

Tytuł równoległy: Cultural practices beyond metropolis : cultural participation in small and medium sized towns.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: nr 2 (233)

Opis fizyczny: S. 61-98, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/122491

Punktacja MNiSW: 70.000


5/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Śpiewak Ruta, Bilewicz Aleksander, Wróblewski Michał.

Tytuł oryginału: Between imitation and embeddedness : three types of Polish alternative food networks.

Czasopismo: Sustainability

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 11 no. 24

Opis fizyczny: Art. no. 7059 S. 1-19, il., tab.

Uwagi: 10.3390/su

Impact Factor: 2.576

Punktacja MNiSW: 70.000


6/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Stankowska Joanna.

Tytuł oryginału: Wielogłos : małe społeczności lokalne o integracji cudzoziemców.

Tytuł równoległy: Polyphony : local communities about integration with foreigners.

Czasopismo: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 534

Opis fizyczny: S. 102-115, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15611/pn

Punktacja MNiSW: 10.000


7/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Wójtewicz Anna.

Tytuł oryginału: Body on the plate : on the relation between the carnality and food : (on the example of meat in advertising).

Czasopismo: Qualitative Sociology Review

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 14 no. 2

Opis fizyczny: S. 130-151, il.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.18778/1733-8077

Punktacja MNiSW: 12.000


8/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Wróblewski Michał, Wójtewicz Anna.

Tytuł oryginału: Jakość w polskich alternatywnych sieciach żywnościowych : analiza praktyk społecznych.

Tytuł równoległy: Quality in Polish alternative food networks : social practice analysis.

Czasopismo: Studia Socjologiczne

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 1 (228)

Opis fizyczny: S. 143-170, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.24425/119090

Punktacja MNiSW: 15.000


9/29


Autorzy: Kozłowski Leszek, Wajer Zbigniew, Brzezińska-Rawa Anna, Dziekoński Olgierd, Bielska Beata, Birek Ewa, Flanz Sławomir, Goszczyński Wojciech, Karwacki Arkadiusz, Knieć Wojciech, Koziński Grzegorz, Kurowska Izabela, Marciniak Żaneta, Marcysiak Tomasz, Mentkowski Przemysław, Muszyńska-Jeleszyńska Dominika, Podhorecki Adam, Rogatka Krzysztof, Skowroński Jan Wojciech, Skrzatek Mateusz, Sobczak-Piąstka Justyna, Sobiech Marcin, Wincek Adam, Wrońska Agata, Wroński Stanisław.

Tytuł oryginału: Kształtowanie ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza i działania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 294 s., il., wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego - L. Kozłowski, M. Sobiech: 80]

Uwagi: Bibliogr. s. 275-280.

Punktacja MNiSW: 100.000


10/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Stankiewicz Piotr, Karner Sandra, Chioncel Nicoleta.

Tytuł oryginału: Leaving the ivory tower through scientific innowavion co-operative research : a social experimental in research on alternative agro-food networks.

Czasopismo: Acta Innovations

Rocznik: 2017

Szczegóły: No. 24

Opis fizyczny: S. 74-86

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


11/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Wójtewicz Anna.

Tytuł oryginału: Contested tastes : foie gras and the politics of food / Michaela DeSoucey. Princeton, Oxford 2016.

Czasopismo: Qualitative Sociology Review

Rocznik: 2017

Szczegóły: Vol. 13 no. 4

Opis fizyczny: S. 160-169

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


12/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech, Kamiński Ryszard.

Tytuł oryginału: Nowi agenci zmian w rolnictwie : o postawach i znaczeniu konsumentów w rozwoju i zarządzaniu klastrem żywności wysokiej jakości "Kujawsko-Pomorska Spiżarnia".

Tytuł równoległy: New agents of changes in agriculture : the attitudes and importance of consumers in the development and management cluster food quality "Kujawsko-Pomorska Larder".

Czasopismo: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 1 (87)

Opis fizyczny: S. 15-33, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


13/29


Autorzy: Wyciechowski Przemysław, Goszczyński Wojciech, Baczyński-Sielaczek Rafał, Suchomska Joanna, Ślebioda Krzysztof, Rypa Dominika, Bartosik Łukasz, Stankowska Joanna, Wróblewski Michał, Paluszek Anna, Kopczyńska Żaneta.

Tytuł oryginału: Wielogłos - integracja uchodźców w polskich gminach.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja Emic, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju : 2016

Opis fizyczny: 477 s., il., tab., wykr.


14/29


Autorzy: Kozłowski Leszek, Bielska Beata, Brzezińska-Rawa Anna, Flanz Sławomir, Goszczyński Wojciech, Karwacki Arkadiusz, Knieć Wojciech, Koziński Grzegorz, Kurowska Izabela, Marcysiak Tomasz, Mentkowski Przemysław, Podhorecki Adam, Rogatka Krzysztof, Skowroński Jan Wojciech, Skrzatek Mateusz, Sobczak-Piąstka Justyna, Sobiech Marcin, Szyda Barbara, Wincek Adam.

Tytuł oryginału: Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim : diagnoza z założeniami programu jego kształtowania.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego : 2016

Opis fizyczny: 289 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 249-256.

Punktacja MNiSW: 20.000


15/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Bridging food studies.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 22

Opis fizyczny: S. 261-270

Uwagi: Recenzja książki: Alternative food networks : knowledge, practice and politics / David Goodman, Melanie Dupuis, Michael Goodman. London 2014.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1515/eec

Impact Factor: 0.722

Punktacja MNiSW: 15.000


16/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech, Kamiński Ryszard.

Tytuł oryginału: Teoria sieciowych zachowań konsumentów na rynku żywności wysokiej jakości.

Czasopismo: Zagadnienia Doradztwa Rolniczego

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 3 (85)

Opis fizyczny: S. 47-60, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


17/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Przekleństwo samotności : o sieciach instytucjonalnej współpracy organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach.

Tytuł równoległy: The curse of loneliness : institutional networks of cooperation of rural and town non-governmental organisations.

Tytuł całości: Nowi sprawcy zmian społecznych na wsi / red. nauk. Hanna Podedworna, Andrzej Pilichowski, Wojciech Knieć.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo SGGW : 2015

Opis fizyczny: S. 72-90, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


18/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech, Czachowski Hubert.

Tytuł oryginału: Lokalne horyzonty zdarzeń : lokalność i kapitał społeczny w kulturze (nie)ufności na przykładzie wsi kujawsko-pomorskiej.

Adres wydawniczy: Toruń, Muzeum Etnograficzne w Toruniu : 2015

Opis fizyczny: 228, [2] s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 20.000


19/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Niewidzialny stolik - konsumpcja odczarowana.

Czasopismo: Konsumpcja i Rozwój

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 3-21, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 7.000


20/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Jeść i być : od innowacji społecznych do podmiotowego modelu konsumpcji na rynku żywności.

Czasopismo: Marketing i Rynek

Rocznik: 2015

Szczegóły: R. 22 nr 2

Opis fizyczny: S. 220-230, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


21/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech.

Tytuł oryginału: Kapitał społeczny wsi pomorskiej : o sposobach pomiaru, bilansie i perspektywach rozwoju.

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (168)

Opis fizyczny: S. 21-41, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 14.000


22/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Partnerstwo jako nowa forma aktywności obywatelskiej : przegląd przypadków.

Tytuł całości: Działalność organizacji pozarządowych, 10 lat doświadczeń pod rządami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie / red. nauk. Monika Falej, Piotr Majer, Urszula Szymańska.

Adres wydawniczy: Olsztyn, [Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego] : 2014

Opis fizyczny: S. 35-44, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 4.000


23/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Smak zmiany : nowe formy społecznej organizacji rolnictwa i konsumpcji żywności w Unii Europejskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar : 2014

Opis fizyczny: 282, [1] s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 260-272

Punktacja MNiSW: 20.000


24/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Kamiński Ryszard, Knieć Wojciech.

Tytuł oryginału: Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach.

Adres wydawniczy: Toruń, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich : 2013

Opis fizyczny: 192 s., il., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 167-171

Punktacja MNiSW: 20.000


25/29


Autorzy: Knieć Wojciech, Goszczyński Wojciech, Obracht-Prondzyński Cezary.

Tytuł oryginału: Kapitał społeczny wsi pomorskiej.

Adres wydawniczy: Wieżyca, Kaszubski Uniwersytet Ludowy : 2013

Opis fizyczny: 239, [1] s., il., mapy, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 209-214

Punktacja MNiSW: 20.000


26/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech.

Tytuł oryginału: Strengthening Alternative Agro-Food Networks in the Eastern European Countryside.

Czasopismo: Eastern European Countryside

Rocznik: 2011

Szczegóły: Nr 17

Opis fizyczny: S. 5-20, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Impact Factor: 0.083

Punktacja MNiSW: 15.000


27/29


Autorzy: Knieć Wojciech, Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich : wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi.

Czasopismo: Polityka Społeczna

Rocznik: 2011

Szczegóły: R. 38 Nr spec.

Opis fizyczny: S. 24-27, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Tyt. numeru: Aktywizacja społeczna a rozwój społeczności : zasoby, kompetencje, partnerstwo.

Uwagi: Bibliogr.


28/29


Autorzy: Goszczyński Wojciech, Knieć Wojciech.

Tytuł oryginału: Rolnictwo w sieci : alternatywne sieci produkcji i dystrybucji żywności.

Tytuł równoległy: Agriculture in a net : alternative agro-food networks.

Czasopismo: Wieś i Rolnictwo

Rocznik: 2010

Szczegóły: nr 2 (147)

Opis fizyczny: S. 49-64, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 9.000


29/29


Autorzy: Karner Sandra, Chioncel Nicoleta, Stankiewicz Piotr, Goszczyński Wojciech.

Tytuł oryginału: Co-operative research design on alternative agro-food networks : FAAN report.

Adres wydawniczy: [Graz, Inter-University Research Centre on Technology Work and Culture] : 2009

Opis fizyczny: 76 s., il., tab.

Uwagi: Dokument elektroniczny.

Uwagi: Bibliogr. s. 51-54.