Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Daniel Żuromski
Assistant Professor
Department of Cognitive Science, Institute of Information and Communication Research

e-mail: d.zuromski@umk.pl
www: https://kognitywistyka.umk.pl/
ORCID: 0000-0002-4854-2306

Interest:
Daniel Żuromski currently works at the Department of Cognitive Science, Nicolaus Copernicus University.
Daniel does research in Philosophy of Mind, Cognitive Science and Contemporary Philosophy (Neopragmatism). His most recent publicationss are:

1. Żuromski, D. (2020), The Therapeutic vs. Constructive Approach to the Transformative Character of Collective Intentionality. The Interpersonal Level of Explanation, “Logic and Logical Philosophy”, Volume 29, 615–645 doi.org/10.12775/LLP.2020.004

2. Żuromski, D., Fedyniuk A., Marek E., (2018) Can New Technologies Make Us More Human? An Inquiry on VR Technologies in Social Cognition. “Frontiers in Psychology”. 9:705.
3. Żuromski, D. (2020) Międzyosobowy poziom wyjaśniania umysłu i zdolności poznawczych, „Filozofia Nauki”, 28(2), 47-74. https://doi.org/10.14394/filnau.2020.0009


https://torun-pl.academia.edu/Daniel%C5%BBuromski?from_navbar=true

https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Zuromski


Office Hours:
Semestr zimowy roku akademickim 2021/2022.
Szanowni Państwo,
Z uwagi na to, że budynek Instytutu Psychologii nie jest jeszcze oddany do naszego użytku, dyżur mój będzie się odbywał w tym okresie (co najmniej pierwsze 6 tygodni):
• trybie stacjonarnym: piątki 16.30-17.30, pokój 304, w budynku Collegium Minus, Fosa Staromiejska 1A, popularna „Harmonijka” (czyli budynek Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych)
• w trybie zdalnym: środy 14.30-15.00, na platformie Ms Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3adcabfed14579427aa2ce56031389ce00%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=fc24bba8-2e8e-4c1f-9a00-a5b6900640b0&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
Zapraszam!
Daniel Żuromski


Bibliography