Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Joanna Szalacha-Jarmużekdr Joanna Szalacha-Jarmużek
Assistant Professor
Department of Sociology of Social Change, Institute of Sociology

e-mail: joanna.szalacha@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6445-8385

Interest:
https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Szalacha-Jarmuzek
https://scholar.google.pl/citations?user=utS1d4QAAAAJ&hl=pl

Office Hours:
We wszystkich sprawach dydaktycznych i administracyjnych proszę o kontakt e-mailowy oraz podczas dyżurów na Teams.

Dyżury - wtorek 11.00-12.30 pok. 212 Instytut Socjologii + równolegle możliwość rozmowy na Teams.

UWAGA: dyżur w dniu 21 lutego WYŁĄCZNIE online na Teams.

Sprawy pilne można zgłaszać w trybie ciągłym przez Teams (w uzasadnionych przypadkach możliwa rozmowa w godzinach innych niż dyżur).


See profile in Research Portal