Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Joanna Szalacha-Jarmużekdr Joanna Szalacha-Jarmużek
Assistant Professor
Department of Sociology of Social Change, Institute of Sociology

e-mail: joanna.szalacha@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6445-8385

Interest:
1. neo-institutional approach to economic sociology - especially the phenomenon of interlocking directorates and the phenomenon of economic patriotism and cashless economy
2. methodology of social research - especially qualitative research methods
3. sociology of interest groups - behind-the-scenes aspects of the economy (collusions, corruption, cartels, informal business networks)
4. the issue of power and subjectivity in globalization processes, sociological aspects of economic globalization with an emphasis on the sphere of operation of transnational service corporations and international financial markets

https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Szalacha-Jarmuzek
https://scholar.google.pl/citations?user=utS1d4QAAAAJ&hl=pl

Office Hours:
We wszystkich sprawach dydaktycznych i administracyjnych proszę o kontakt e-mailowy oraz podczas dyżurów na Teams.

UWAGA poniedziałek 11:30-12:30 i wtorek 11.30-12:30 ; pok. 212 Instytut Socjologii + równolegle możliwość rozmowy na Teams.

W dniu 4 marca - dyżur odwołany z powodu zebrania Kolegium ElektorskiegoSprawy pilne można zgłaszać w trybie ciągłym przez Teams (w uzasadnionych przypadkach możliwa rozmowa w godzinach innych niż dyżur).


See profile in Research Portal