Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Lidia Wiśniewska-Nogaj
Assistant Professor
Institute of Educational Sciences

e-mail: lidiaw@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6039-3948

Office Hours:
W roku akademickim 2022/23 - nieobecność związana z macierzyństwem.
See profile in Research Portal