Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Anna Kławsiuć-Zduńczykdr Anna Kławsiuć-Zduńczyk
Assistant Professor
Institute of Educational Sciences

room no: 363, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 611 46 61
e-mail: annakz@umk.pl
www: https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
ORCID: 0000-0003-3487-5115

Interest:
adult education, lifelong learning (formal, non-formal, informal learning ), lifelong guidance, labour markets, economic migration, civic education

Office Hours:
Pokój nr 363, ul. Lwowska 1
Wtorki godz. 13.05 – 15.05 (tygodnie nieparzyste)
Czwartki godz. 8.30 – 9.30

Opiekun Sekcji Andragogicznej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
Koordynator Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS)
https://pks.umk.pl/pages/main_page/
https://www.facebook.com/PKS.UMK
Opiekun studentów realizujących program kariery dwutorowej

See profile in Research Portal