Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

prof. dr hab. Marek Jeziński
Professor
Department of Communication, Media and Journalism, Institute of Information and Communication Research

room no: 219
tel.: +48-56-611-36 29
e-mail: jezmar@umk.pl

Office Hours:
Dyżury w sem. zimowym 2021/2022
czwartki 13.00-14.00, pok. 114

Terminy egzaminów WARUNKOWYCH:

wprowadzenie do socjologii (I pr.soc): 4.11. g. 9.45
socjologia (I diks): 28.10. g. 9.45
egzamin odbędzie się pisemnie w s. IX w Harmonijce

antropologia kultury (II diks): 4.11. g. 9.45
egzamin odbędzie się pisemnie w s. IX w Harmonijce

Bibliography