Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr Małgorzata Banasiak
Assistant Professor
Institute of Educational Sciences

room no: 387, Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: 56 61148 41
e-mail: malfran@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9732-6178

Interest:
Developmental psychology, parent-teacher cooperation, teacher training, education and support in late adulthood.
EDUCATION
1. Doctor of Pedagogy , UMK, 2008 PhD
2. Master of Psychology Faculty of Psychology/ Cardinal Stefan Wyszynski University/ Warsaw 2005
3. Master of Pedagogy, Faculty of Educational Sciences/ Nicolaus Copernicus University/ Torun 2003
4. Bachelor in Social Work, Social Workers College/ Poland 2000


Office Hours:
Konsultacje na platformie Teams lub osobiście w piątek od 7.00-8.00,( pokój 387 Instytut Nauk Pedagogicznych); po uprzednim potwierdzeniu obecności mailowo, możliwe także indywidulane konsultacje poprzez platformę Teams w innych terminach i godzinach.

W dniu 13.10.2023 wyjątjowo dyżur zostaje odwołany. Zaraszam.do kontsktu mailowego.
See profile in Research Portal