Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

prof. dr hab. Krzysztof Olechnicki
Professor
Department of Cultural Studies, Institute of Sociology

tel.: +48-56-611-3622
e-mail: ko@umk.pl
www: https://www.soc.umk.pl/katedra-badan-kultury/pracownicy/?id=7303950
ORCID: 0000-0001-8828-9635

Interest:
Recent books: Fotoblogi, pamiętniki z opcją przekazu. Fotografia i fotoblogerzy w kulturze konsumpcyjnej [Photoblogs, Diaries with the Option of Communication. Photography and Photobloggers in Consumer Culture] (2009); Dziedzictwo w akcji. Rekonstrukcja historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze [The Reenactment Groups. The Reconstruction of Tradition and Culture in Action] (2012, with W. Burszta, A. Karwacki, J. Nowiński, T. Szlendak); Grupy rekonstrukcji historycznej. Edukacja i konsumowanie przeszłościi [The Reenactment Groups. Education and Consumption of the Past] (2016, with T. Szlendak and A. Karwacki); Nowe praktyki kulturowe Polaków: Megaceremoniały i subświaty [New Cultural Practices of Poles: Mega-Ceremonials and Sub-Worlds] (2017, with T. Szlendak); Efekt Bilbao / kult cargo. Nowe instytucje kultury w Polsce [The Bilbao Effect/Cargo Cults: New Cultural Institutions in Poland] (2018, with Ł. Afeltowicz, J. Gądecki, T. Szlendak, M. Wróblewski).

Office Hours:
Dyżury/Office hours
2023

Środy 09:45-10:45, pok. 209 / Wednesday 09:45-10:45, room 209


See profile in Research Portal