Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska, NCU Prof.
University Professor
Department of Information Space Research, Institute of Information and Communication Research

room no: C 2.08 / p. 101
tel.: +48-56-611-4480/56 611 36 23
e-mail: fema@umk.pl
ORCID: 0000-0001-6089-1130

Office Hours:
We wrześniu 2022 dyżury dla studentów AI będą odbywać się we wtorki w godz. 11.00-12.30 w dziekanacie WFINS przy ul. Gagarina 13a.

Konsultacje dziekańskie we wrześniu 2022 i w r. akad. 2022/2023:
- kontakt mailowy: fema@umk.pl
- kontakt telefoniczny: tel. 56 611 46 60: wt. 09.00-11.00; czw. 9.00-11.00
- konsultacje we wskazanym czasie po umówieniu się telefonicznym lub mailowym; miejsce konsultacji - dziekanat WFiNS ul. Gagarina 13a, pok. 9
- konsultacje na MS Teams po uprzednim umówieniu się na czacie MS Teams
Link do kanału na MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a16a6cf74d5af43efaa80b76c17f474f4%40thread.tacv2/conversations?groupId=d93c8feb-df17-48c1-9e8a-37dc5087dfe2&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324

See profile in Research Portal