Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

dr hab. Zbigniew Nerczuk, NCU Prof.

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: The problem of attribution of Plato's account on Protagoras in the Theaetetus.

Czasopismo: Academia Letters

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 2

Opis fizyczny: Art. no. 413 S. 1-6

Uwagi: 10.20935/AL

Punktacja MNiSW: 5.000


2/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: The discussion of human nature in the 5th and 4th centuries BC in the so-called sophistic movement.

Czasopismo: Schole : filosofskoe antikovedenie i klassičeskaâ tradiciâ

Rocznik: 2021

Szczegóły: Vol. 18 no. 2

Opis fizyczny: S. 513-523

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.25205/1995-4328

Punktacja MNiSW: 70.000


3/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Protagoras i antylogika.

Tytuł całości: Filozofia przeszłości, filozofia przyszłości, księga dedykowana prof. Markowi N. Jakubowskiemu / red. nauk. Janusz Grygieńć.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 359-370

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


4/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Filozofowie starożytni a ich obraz w historii filozofii.

Tytuł całości: Historia filozofii. Cz. 1: Style filozofowania / red. Stanisław Janeczek, Anna Starościc.

Adres wydawniczy: Lublin, Wydawnictwo KUL : 2020

Opis fizyczny: S. 237-247

Seria: (Dydaktyka Filozofii ;t. 10)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: A note on a new Polish translation of Outlines of Pyrrhonism.

Czasopismo: Sképsis : Revista de Filosofia

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 11 no. 20

Opis fizyczny: S. 31-37

Punktacja MNiSW: 5.000


6/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zarysy Pyrrońskie / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2019

Opis fizyczny: 383 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


7/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: The philosophical basis of the method of antilogic.

Tytuł równoległy: Filozoficzne podstawy antylogiki.

Czasopismo: Folia Philosophica

Rocznik: 2019

Szczegóły: Vol. 42

Opis fizyczny: S. 5-19, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.31261/fp

Punktacja MNiSW: 20.000


8/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: La dimensión cómica del discurso de Sócrates en el diálogo Gorgias (464b2-466e3).

Tytuł całości: El humor en Platón, humor y filosofía a través de los diálogos / eds.: Jonathan Lavilla de Lera y Javier Aguirre Santos.

Adres wydawniczy: Sevilla, Editorial Doble J : 2018

Opis fizyczny: S. 99-118

Seria: (Efialtes Serie Filosofía ;no. 3)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


9/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Zarysy Pyrrońskie, ks. I (1-30) / Sekstus Empiryk ; z jęz. grec. przetłum. i oprac. Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 13 fasc. 4

Opis fizyczny: S. 105-116

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.19195/1895-8001

Punktacja MNiSW: 10.000


10/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: References to Plato's Theaetetus in book Γ (IV) of Aristotle's Metaphysics.

Tytuł całości: Thinking critically, what does it mean? The tradition of philosophical criticism and its forms in the European history of ideas / ed. by Dariusz Kubok.

Adres wydawniczy: Berlin, De Gruyter : 2017

Opis fizyczny: S. 65-72

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


11/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Problem historii filozofii starożytnej, czyli w poszukiwaniu zaginionej Atlantydy.

Tytuł równoległy: The problem of the history of ancient philosophy or the search for the lost Atlantis.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 15

Opis fizyczny: S. 3-11, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


12/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wokół sofistyki.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2016

Opis fizyczny: 275 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 265-275.

Punktacja MNiSW: 20.000


13/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: References to Plato's "Theaetetus" in books IV and XI of Aristotle's "Metaphysics".

Tytuł całości: World Congress in Philosophy The philosophy of Aristotle, Athens, 9-15 July 2016, abstracts / ed. Konstantine Boudouris.

Adres wydawniczy: Athens, [s.n.] : 2016

Opis fizyczny: S. 209-210


14/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Koncepcja "zwolenników zmienności" w Platońskim Teajtecie i jej recepcja w myśli greckiej.

Czasopismo: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 61

Opis fizyczny: S. 29-40

Punktacja MNiSW: 10.000


15/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Nature, man and logos : an outline of the anthropology of the sophists.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2016

Szczegóły: nr 2 (112)

Opis fizyczny: S. 43-52

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


16/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: O specyfice pracy tłumacza antycznej literatury filozoficznej.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 14

Opis fizyczny: S. 13-19, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 9.000


17/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Koncepcja "zwolenników zmienności" w paltońskim Teajtecie i jej recepcja w myśli greckiej.

Tytuł całości: 10 Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19 września 2015, Poznań, UAM, [księga streszczeń] / pod red. Lidii Godek, Macieja Musiała, Marka Woszczka.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM : 2015

Opis fizyczny: S. 582-583


18/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Mowa Gorgiasza w platońskim dialogu Gorgiasz (456A1-457C3) / Gorgiasz z Leontinoi ; przeł. [i komentarz] Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 12

Opis fizyczny: S. 3-12

Punktacja MNiSW: 7.000


19/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Obrona Palamedesa / Gorgiasz z Leontinoi ; przeł. [i komentarz] Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 11

Opis fizyczny: S. 3-22

Punktacja MNiSW: 7.000


20/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Apate : sztuka według Gorgiasza z Leontinoi.

Tytuł całości: Antropologia kultury wizualnej, zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2012

Opis fizyczny: S. 127-133

Seria: (Wiedza o Kulturze)


21/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Pochwała Heleny Gorgiasza z Leontinoi.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 17-36

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


22/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Metoda "dwu mów" w świetle świadectw przedplatońskich.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 10

Opis fizyczny: S. 37-50, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


23/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Koncepcja logosu w sofistyce.

Tytuł całości: Postacie i funkcje logosu w filozofii greckiej / red. nauk.: Dariusz Kubok, Dariusz Olesiński.

Adres wydawniczy: Bielsko-Biała, Wydawnictwo STO : 2011

Opis fizyczny: S. 19-26, streszcz. ang.


24/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Żywot Protagorasa u Diogenesa Laertiosa : (Żywoty i poglądy słynnych filozofów, IX, 8) / wprow., tł. i komentarz.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: T. 9

Opis fizyczny: S. 51-64

Punktacja MNiSW: 6.000


25/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Śmiech i płacz / Helmuth Plessner ; tł. Zbigniew Nerczuk.

Tytuł całości: Antropologia widowisk, zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Agata Chałupnik [et al.] ; wstęp i red. Leszek Kolankiewicz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 515-523

Uwagi: Przedr. z: Śmiech i płacz : badania nad granicami ludzkiego zachowania / Helmuth Plessner ; przeł. i oprac. Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk. Kęty 2003.


26/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przeciw fizykom, przeciw etykom : (Adversus mathematicos IX-XI) / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2010

Opis fizyczny: 277 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Uwagi: Bibliogr. s. 241-272. Indeks

Punktacja MNiSW: 12.000


27/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Die Sophisten : der Mensch als Mass aller Dinge.

Tytuł całości: Philosophische Anthropologie in der Antike / Hrsg.: Ludger Jansen; Christoph Jedan.

Adres wydawniczy: Frankfurt, Ontos-Verlag : 2010

Opis fizyczny: S. 69-98

Seria: (Topics in Ancient Philosophy ;vol. 5)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


28/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przyrodnicze i medyczne źródła myśli Protagorasa (Platon, Protagoras, 334ac).

Tytuł całości: Poznać jak się rzeczy mają / [red. tomu: Adam Górniak, Krzysztof Łapiński, Tomasz Tiuryn].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego : 2010

Opis fizyczny: S. 13-24

Seria: (Studia nad Filozofią Starożytną i Średniowieczną ;t. 4)


29/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew, Olszewski Mikołaj.

Tytuł oryginału: Oratio de hominis dignitate / Giovanni Pico della Mirandola ; przeł. i przypisami opatrzyli Zbigniew Nerczuk i Mikołaj Olszewski.

Tytuł równoległy: Mowa o godności człowieka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk : 2010

Opis fizyczny: 121 s.

Seria: (Klasyka Filozofii)

Uwagi: Tekst łac. i pol.

Uwagi: Bibliogr. s. 26-29

Punktacja MNiSW: 24.000


30/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przyrodnicze podstawy sofistycznej koncepcji człowieka : zarys problematyki.

Tytuł całości: Philosophiae itinera, studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej / pod red. Artura Pacewicza, Anny Olejarczyk, Janusza Jaskóły

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe : 2009

Opis fizyczny: S. 323-335, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 3.000


31/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Miarą jest każdy z nas : projekt zwolenników zmienności rzeczy w platońskim Teajtecie na tle myśli sofistycznej

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2009

Opis fizyczny: 206, [1] s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie z Historii Filozofii)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 12.000


32/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew, Olszewski Mikołaj.

Tytuł oryginału: Fundamenta : studia z historii filozofii. T. 57 / seria pod red. Zbigniewa Nerczuka i Mikołaja Olszewskiego.

Adres wydawniczy: Kęty, Antyk : 2007

Opis fizyczny: 275 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Psyche : kult duszy i wiara w nieśmiertelność u starożytnych Greków / Erwin Rohde ; wybór dokonany przez Hansa Ecksteina ; przeł. Jerzy Korpanty. Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2007


33/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przeciw uczonym : (Adversus mathematicos I-VI) / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: 194 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Uwagi: Wprowadzenie s. 5-21

Uwagi: Bibliogr. s. 171-186. Indeks

Punktacja MNiSW: 20.000


34/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Protagoras u Sekstusa Empiryka (PH I 216) a platoński Teajtet.

Tytuł całości: Kolokwia Platońskie, Theaititos / pod red. Artura Pacewicza.

Adres wydawniczy: Wrocław, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego : 2007

Opis fizyczny: S. 175-182

Seria: (Bibliotheca Studiorum Philosophicorum Wratislaviensium. Collectanae Philosophicae ;1)

Punktacja MNiSW: 6.000


35/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Przeciw uczonym, (Adversus mathematicos I-VI) / Sekstus Empiryk ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2007

Opis fizyczny: S. 5-21

Seria: (Biblioteka Europejska)


36/120


Autorzy: Strobach Niko, Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Toruński Przegląd Filozoficzny. T. 7-8 / pod red. Niko Strobacha, Zbigniewa Nerczuka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2007

Opis fizyczny: Rocznik


37/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Rhetorisch-philosophische Parallelen zwischen der Platonischen Apologie des Sokrates und der Verteidigungen des Palamedes von Gorgias.

Czasopismo: Bochumer Philosophisches Jahrbuch für Antike und Mittelalter

Rocznik: 2007

Szczegóły: Bd. 12

Opis fizyczny: S. 185-193

Punktacja MNiSW: 3.000


38/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego za rok 2006.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 64 nr 2

Opis fizyczny: S. 333-334


39/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sekstus Empiryk : osoba i dzieła.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2007

Szczegóły: T. 7-8

Opis fizyczny: S. 95-108, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


40/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przeciw retorom II / Sextus Empiricus ; tł. Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 1 fasc. 1

Opis fizyczny: S. 139-147


41/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Traktat "Przeciw retorom" Sekstusa Emipryka.

Czasopismo: Studia Philosophica Wratislaviensia

Rocznik: 2006

Szczegóły: Vol. 1 fasc. 1

Opis fizyczny: S. 135-138

Punktacja MNiSW: 1.000


42/120


Autorzy: Bobowska-Nastarzewska Patrycja.

Tytuł oryginału: Refleksja dokonana : autobiografia intelektualna / Paul Ricoeur ; przeł. Patrycja Bobowska-Nastarzewska [przekł. przejrzał Zbigniew Nerczuk].

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Antyk : 2005

Opis fizyczny: 76 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)


43/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sofistyka a filozofia przyrody.

Tytuł całości: Rozprawy filozoficzne, księga pamiątkowa w darze profesorowi Józefowi Pawlakowi / pod red. Włodzimierza Tyburskiego i Ryszarda Wiśniewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2005

Opis fizyczny: S. 129-135

Punktacja MNiSW: 6.000


44/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Retoryczność platońskiej "Obrony Sokratesa".

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2005

Szczegóły: T. 3

Opis fizyczny: S. 43-48, streszcz. niem.

Punktacja MNiSW: 1.000


45/120


Autorzy: Hadot Pierre, Bobowska Patrycja, Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Plotyn albo Prostota spojrzenia / Pierre Hadot ; przeł. Patrycja Bobowska ; przekł. przejrzał i posł. opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Antyk - Marek Derewiecki : 2003

Opis fizyczny: 135, [1] s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 39)
Seria: (Daimonion)


46/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Traktat Gorgiasza O niebycie w parafrazie Sekstusa Empiryka.

Tytuł całości: Sapere aude, księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi dr. hab. Marianowi Szarmachowi z okazji 65 rocznicy urodzin / pod red. Ireneusza Mikołajczyka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 185-201

Punktacja MNiSW: 2.000


47/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Tales z Miletu.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 381


48/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Szkoła megarejska.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 220


49/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Stoicy, stoicyzm.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 211


50/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sofiści, sofistyka.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 206-207


51/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sekstus Empiryk.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 373-374


52/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Pyrron z Elidy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 363


53/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Protagoras z Abdery.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 362


54/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Prodikos z Keos.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 361


55/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Presokratycy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 178-179


56/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Pitagoreizm.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 168


57/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Perypatetycy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 167


58/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Parmenides z Elai.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 353-354


59/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Orfizm.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 161


60/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Marek Aureliusz.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 341


61/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Liceum.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 126


62/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Katharsis.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 117


63/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Jończycy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 114-115


64/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Hippiasz z Elidy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 314


65/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Gorgiasz z Leontinoi.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 307


66/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Filozofia w starożytności.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 84-85


67/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ethos, etos.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 54


68/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Epikur z Samos.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 296-297


69/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Epiktet z Hierapolis.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 296


70/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Empedokles z Akragas.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 296


71/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Eleaci.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 47


72/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Doksa.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 40


73/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Diogenes z Synopy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 293


74/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Diogenes Laertios.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 293


75/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Demokryt z Abdery.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 288-289


76/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Cyrenaicy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 33


77/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Cynicy.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 32


78/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Cyceron, Marcus Tullius Cicero.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 286


79/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ataraksja.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 22


80/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Aporia.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 20


81/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Apatheia.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 20


82/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Antystenes z Aten.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 266


83/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Anamneza.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 16


84/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Anaksymenes z Miletu.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 266


85/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Anaksymander z Miletu.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 266


86/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Anaksagoras z Klazomenai.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 265-266


87/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Aleksander z Afrodyzji.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 265


88/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Akademia Platońska.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 12-13


89/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Ksenofanes z Kolofontu.

Tytuł całości: Słownik filozofii / pod red. Jana Hartmana.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa : 2004

Opis fizyczny: S. 329


90/120


Autorzy: Zwolińska Agata, Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Śmiech i płacz : badania nad granicami ludzkiego zachowania / Helmuth Plessner ; przeł. i oprac. Agata Zwolińska, Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Antyk : 2003

Opis fizyczny: 177 s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 35)

Uwagi: Bibliogr. s. 175-177.

Punktacja MNiSW: 16.000


91/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Przeciw etykom Sekstusa Empiryka.

Czasopismo: Studia Antyczne i Mediewistyczne

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 5-39

Punktacja MNiSW: 1.000


92/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Historia filozofii starożytnej. T. 2, Platon i Arystoteles / Giovanni Reale ; tł. Edward Iwo Zieliński. Lublin 1997.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5-6

Opis fizyczny: S. 265-271

Uwagi: RECENZJA


93/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Obecność filozofii Platona w Polsce.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5-6

Opis fizyczny: S. 57-72, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


94/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Z życia naukowego.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2003

Szczegóły: T. 5-6

Opis fizyczny: S. 289-304


95/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Idea dobra w dyskusji między Platonem i Arystotelesem / Hans-Georg Gadamer ; przeł., bibliogr. i posł. opatrzył Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Antyk : 2002

Opis fizyczny: 143, [1] s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 31)

Uwagi: Bibliogr. s. [129]-131.

Punktacja MNiSW: 16.000


96/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Techne a empeiria : epistemologiczny wątek platońskiej polemiki z Gorgiaszem w dialogu Gorgiasz.

Tytuł całości: Studia thorunensio-classica, tradycje antyczne w Polsce Północnej / [red. Agnieszka Rabińska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną UW, Aletheia : 2002

Opis fizyczny: S. 183-192

Seria: (Acta Societatis Philologae Polonorum ;vol. 4)

Punktacja MNiSW: 3.000


97/120


Autorzy: Abramowiczówna Zofia, Nehring Przemysław, Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: O sztuce starożytnej / Zofia Abramowiczówna; przedm. i uwagami opatrzyła Elżbieta Makowiecka ; tekst zred. Przemysław Nehring i Zbigniew Nerczuk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2002

Opis fizyczny: 151 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


98/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Sztuka a prawda : problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem.

Adres wydawniczy: Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego : 2002

Opis fizyczny: 193 s., streszcz. ang.

Seria: (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)

Uwagi: Bibliogr. s. 178-184

Punktacja MNiSW: 16.000


99/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Stefan Swieżawski / oprac. Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 59 nr 1

Opis fizyczny: S. 157-163

Uwagi: Bibliogr. publikacji S. Swieżawskiego s. 159-163.


100/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Platoński projekt prawdziwej retoryki w dialogu Gorgiasz.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 2001

Szczegóły: T. 3-4

Opis fizyczny: S. 115-124, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 1.000


101/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew, Pawlak Józef.

Tytuł oryginału: Przedmowa.

Tytuł całości: O rozwoju poglądu Platona na duszę / Benedykt Woyczyński ; [oprac. nauk. Zbigniew Nerczuk, Józef Pawlak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: S. VII-XVI


102/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew, Pawlak Józef.

Tytuł oryginału: O rozwoju poglądu Platona na duszę / Benedykt Woyczyński ; [oprac. nauk. Zbigniew Nerczuk, Józef Pawlak].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2000

Opis fizyczny: XVI, 140 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 138-140

Punktacja MNiSW: 5.000


103/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew, Olszewski Mikołaj, Świtkiewicz-Blandzi Agnieszka, Zwolińska Agata.

Tytuł oryginału: Dzieje europejskiej filozofii klasycznej / Stefan Swieżawski ; [red. nauk. Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski, Agnieszka Świtkiewicz-Blandzi, Agata Zwolińska].

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN : 2000

Opis fizyczny: 955 s., 32 s. tabl., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 921-931

Punktacja MNiSW: 16.000


104/120


Autorzy: Kurylewicz Gabriela, Nerczuk Zbigniew, Olszewski Mikołaj.

Tytuł oryginału: Traktat o Bogu : summa teologii, kwestie 1-26 / Tomasz z Akwinu ; przekł. i koment. Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski.

Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Znak : 1999

Opis fizyczny: 895 s.

Seria: (Filozofia i Religia)

Uwagi: Bibliogr. s. 881-886

Punktacja MNiSW: 16.000


105/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Epistemologia a koncepcja sztuki w Pochwale Heleny i Obronie Palamedesa Gorgiasza z Leontinoi.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia

Rocznik: 1999

Szczegóły: Z. 31

Opis fizyczny: S. 35-52, streszcz. franc.

Uwagi: Tytuł tomu czasop.: Społeczeństwo i religia w świecie starożytnym. T. 2

Punktacja MNiSW: 1.000


106/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Z życia naukowego.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 147-161


107/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: O pocieszeniu.... : (wywiad z prof. Stefanem Swieżawskim) / rozm. przepr. Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 1999

Szczegóły: T. 2

Opis fizyczny: S. 7-14


108/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Gimnastyka w okresie ciąży z użyciem piłki Gymnic-Plus / Enrico Ceron ; [przekł. Zbigniew Nerczuk].

Adres wydawniczy: [Toruń], Wydawnictwo Rolewski : 1998

Opis fizyczny: 79 s., il.


109/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa / William Keith Chambers Guthrie. Kraków 1996.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 55 nr 1

Opis fizyczny: S. 98-102

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


110/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Argumenty platońskie / David Evans ; tł. Zbigniew Nerczuk.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1998

Szczegóły: T. 55 nr 1

Opis fizyczny: S. 15-29


111/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Traktat O niebycie Gorgiasza z Leontinoi.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1997

Szczegóły: R. 6 nr 3

Opis fizyczny: S. 79-94

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


112/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Protagoras / Platon. Warszawa 1995.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 54 nr 2

Opis fizyczny: S. 279-280

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


113/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Gorgiasz a Platon : przyczynek do historii empiryzmu.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 54 nr 3

Opis fizyczny: S. 405-409

Punktacja MNiSW: 6.000


114/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Platońska krytyka estetyki Gorgiasza w dialogu Gorgiasz.

Czasopismo: Sztuka i Filozofia

Rocznik: 1997

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 112-122

Punktacja MNiSW: 3.000


115/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: VI Polski Zjazd Filozoficzny w Toruniu : [sprawozdanie].

Czasopismo: Toruński Przegląd Filozoficzny

Rocznik: 1997

Szczegóły: T. 1

Opis fizyczny: S. 165-166


116/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Historia filozofii starożytnej. T. 1: Od początków do Sokratesa / Giovanni Reale. Lublin 1994.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 1996

Szczegóły: R. 5 nr 2

Opis fizyczny: S. 152-156

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


117/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Święty Tomasz na nowo odczytany / Stefan Swieżawski. Poznań 1995.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 53 nr 1

Opis fizyczny: S. 73-75

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


118/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Arystoteles / Johathan Barnes. Warszawa 1995.

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 1996

Szczegóły: T. 53 nr 1

Opis fizyczny: S. 75-77

Uwagi: RECENZJA

Punktacja MNiSW: 6.000


119/120


Autorzy: Nerczuk Zbigniew.

Tytuł oryginału: Techne a empeiria : epistemologiczny wątek platońskiej polemiki z Gorgiaszem w dialogu Gorgiasz.

Tytuł całości: VI Polski Zjazd Filozoficzny, Toruń, 5-9 września 1995, abstrakty / [oprac. Lech Witkowski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 1995

Opis fizyczny: S. 165-166


120/120


Autorzy: Swieżawski Stefan, Kurylewicz Gabriela, Nerczuk Zbigniew, Olszewski Michał.

Tytuł oryginału: Kwestia I "Summy Teologii" św. Tomasza z Akwinu / tł. S. Swieżawski, G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M. Olszewski.

Czasopismo: Principia

Rocznik: 1995

Szczegóły: T. 13-14

Opis fizyczny: S. 15-35, il.