Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

ks. dr hab. Piotr Krakowiak, NCU Prof.

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Religijność czy duchowość? Modlitwa czy medytacja?

Tytuł całości: Jak żyć, panie doktorze? Psyche / red. nauk. Daniel Śliż i Artur Mamcarz.

Adres wydawniczy: Warszawa, Medical Education sp. zoo. sp.k. : 2021

Opis fizyczny: S. 199-209

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/123


Autorzy: James Sarah, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Mortality and loneliness : towards less-lonely grief.

Tytuł całości: The Bloomsbury handbook of solitude, silence and loneliness / ed. by Julian Stern, Christopher A. Sink, Małgorzata Wałejko and Wong Ping Ho.

Adres wydawniczy: London, Bloomsbury Academic : 2022, [2021]

Opis fizyczny: S. 310-322

Seria: (Bloomsbury Handbooks)

Uwagi: Opublikowano 16.12.2021

Punktacja MNiSW: 75.000


3/123


Autorzy: Biernat Tomasz, Krakowiak Piotr, Leszniewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Emigracja zarobkowa Polaków do Szkocji : społeczne i kulturowe konteksty adaptacji.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2021

Opis fizyczny: 242 s., il.

Uwagi: Bibliogr. s. 209-228.

Punktacja MNiSW: 100.000


4/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Wsparcie duchowo-religijne osób u kresu życia i ich bliskich.

Tytuł całości: Dylematy etyczne i społeczne w trudnych sytuacjach medycznych początku i końca życia / pod red. Władysława Sinkiewicza, Małgorzaty Chudzińskiej i Grzegorza Grześka.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2020

Opis fizyczny: S. 195-214

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


5/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: The loneliness of home care family caregivers in Poland : inspirations from Carers UK regarding social education for their inclusion and support.

Tytuł równoległy: Osamotnienie opiekunów rodzinnych osób ciężko chorych w domach w Polsce : inspiracje z działań Fundacji Carers UK do edukacji społecznej na temat inkluzji i wsparcia opiekunów.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 45

Opis fizyczny: S. 185-200, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 40.000


6/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Dziecko i nastolatek w żałobie : rola nauczycieli i pedagogów / Agnieszka Paczkowska. Gdańsk 2020.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2020

Szczegóły: T. 46

Opis fizyczny: S. 231-238

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 20.000


7/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Gaps in end-of-life care and lack of support for family carers in Poland and Central Eastern Europe.

Czasopismo: Palliative Care and Social Practice

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 14

Opis fizyczny: S. 1-10

Uwagi: 10.1177/2632352420958001

Punktacja MNiSW: 20.000


8/123


Autorzy: Biernat Tomasz, Krakowiak Piotr, Leszniewski Tomasz.

Tytuł oryginału: Emigracja zarobkowa jako sytuacja trudna (w świetle aktualnych badań nad polskimi migrantami w Wielkiej Brytanii).

Tytuł równoległy: Economic migration as a difficult situation : (in the light of current research on Polish migrants in Great Britain).

Czasopismo: Pedagogika Społeczna

Rocznik: 2019

Szczegóły: R. 18 nr 1

Opis fizyczny: S. 181-199, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.35464/1642-672X.PS

Punktacja MNiSW: 20.000


9/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Mìsce ì rol' socìal'noï dopomogi ta socìal'noï roboti v organìzacìï dopomogi naprikìncì žittâ.

Tytuł równoległy: Miejsce i rola pomocy społecznej i pracy socjalnej w opiece u kresu życia.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 134-145

Punktacja MNiSW: 5.000


10/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Osoblivostì opìki nad rodinoû v žalobì.

Tytuł równoległy: Specyfika opieki nad rodziną w żałobie.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 367-374

Punktacja MNiSW: 5.000


11/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Wierzbicki Mirosław Stanisław.

Tytuł oryginału: Mìsce ì rol' duhovnoï opìki ta relìgìjnoï pìdtrimki.

Tytuł równoległy: Miejsce i rola opieki duchowej i wsparcia religijnego.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 110-133, il., tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


12/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Sikora Barbara.

Tytuł oryginału: Efektivna komunìkacìâ âk klûčovij element ìntegrovanoï opìki naprikìncì žittâ.

Tytuł równoległy: Komunikacja jako kluczowy element zintegrowanej opieki u kresu życia.

Tytuł całości: Palìativno-hospìsna opìka, pozamedičnì bagatovimìrnì aspekti = Paliatywno-hospicyjna opieka : pozamedyczne aspekty wielowymiarowe / za nauk. red. Józefa Binnebesela, Galini Katolik.

Adres wydawniczy: L'vìv, Ukraïns'kij Katolic'kij Unïversitet, Wydawnictwo Rolewski : 2018

Opis fizyczny: S. 316-341

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 5]

Punktacja MNiSW: 5.000


13/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Pawłowski Leszek.

Tytuł oryginału: Volunteering in hospice and palliative care in Poland and Eastern Europe.

Tytuł całości: The changing face of volunteering in hospice and palliative care, an internal perspective / ed. by Ros Scott, Steven Howlett.

Adres wydawniczy: Oxford, Oxford University Press : 2018

Opis fizyczny: S. 83-95

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 75.000


14/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Deka Renata, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Solidarity and compassion : prisoners as hospice volunteers in Poland.

Czasopismo: Annals of Palliative Medicine

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 suppl. 2

Opis fizyczny: S. 109-117

Uwagi: 10.21037/apm

Impact Factor: 1.262

Punktacja MNiSW: 15.000


15/123


Autorzy: Borowska-Beszta Beata, Krakowiak Piotr, Bartnikowska Urszula, Ćwirynkało Katarzyna.

Tytuł oryginału: Focused ethnography on disability and home-based care in Scotland in opinions of Polish migrants employed as caregivers : a preliminary research report.

Czasopismo: International Journal of Psycho-Educational Sciences

Rocznik: 2018

Szczegóły: Vol. 7 no. 2

Opis fizyczny: S. 39-59

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 1.000


16/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Pedagogika wobec duchowości - duchowość wobec pedagogiki / red. Zbigniew Babicki, Dariusz Stępkowski. Warszawa 2016.

Czasopismo: Kultura i Wychowanie

Rocznik: 2018

Szczegóły: Nr 13

Opis fizyczny: S. 192-197

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.500


17/123


Autorzy: Biernat Tomasz, Krakowiak Piotr, Leszniewski Tomasz, Turowska Dagmara.

Tytuł oryginału: Wychowanie religijne dzieci emigrantów zarobkowych jako wyzwanie dla rodziców, duszpasterzy i katechetów (na przykładzie Szkocji).

Tytuł równoległy: Religious upbringing of economic migrants' children : a challenge for parents, priests and catechists as studied in Scotland.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2018

Szczegóły: T. 41

Opis fizyczny: S. 223-247, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


18/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Społeczno-pedagogiczne wymiary starości.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2018

Szczegóły: nr 4 (271)

Opis fizyczny: S. 51

Uwagi: Recenzja książki: Jesień życia : wybrane konteksty postrzegania i doświadczania starości oraz aktywizacji seniorów / red. nauk. Marzena Chrost, Andrzej Grudziński. Kraków 2015.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 2.500


19/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr, Kramkowska Karolina.

Tytuł oryginału: Rzecz o opiekunach rodzinnych w opiece u kresu życia.

Tytuł równoległy: The reflection on family carers at the end of life.

Tytuł całości: Człowiek w obliczu kresu życia, studia interdyscyplinarne / red. nauk. Beata Antoszewska, Sławomir Przybyliński.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2017

Opis fizyczny: S. 233-248, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


20/123


Autorzy: Paczkowska Agnieszka, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Żałoba i przeżywanie straty u dzieci i młodzieży.

Tytuł równoległy: Grief and experienced loss by children and teenagers.

Tytuł całości: Człowiek w obliczu kresu życia, studia interdyscyplinarne / red. nauk. Beata Antoszewska, Sławomir Przybyliński.

Adres wydawniczy: Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls : 2017

Opis fizyczny: S. 169-183, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


21/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Deka Renata.

Tytuł oryginału: Wolontariat hospicyjny więźniów jako przykład dobrych praktyk realizowanych przez Służbę Więzienną w Polsce.

Tytuł całości: Resocjalizacja, readaptacja i reintegracja społeczna, problemy, programy i perspektywy rozwoju komunikacji / red. nauk. Irena Mudrecka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych : 2017

Opis fizyczny: S. 253-261, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


22/123


Autorzy: Deka Renata, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Moda na dopalacze wśród młodzieży i konieczność kreowania mody na wolontariat : czy wolontariat hospicyjny skazanych może być inspiracją i "prowokacją" dla współczesnej młodzieży?

Tytuł całości: Uwarunkowania i przebieg procesów resocjalizacji, readaptacji i inkluzji społecznej / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2017

Opis fizyczny: S. 55-66, wykr.

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


23/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Problemy społeczne i opiekuńcze seniorów i ich rodzin : studium socjologiczne na przykładzie opinii pracowników socjalnych / Katarzyna Błaszczuk, Dorota Rynkowska. Rzeszów 2016.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 235-246

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 3.500


24/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w Szkocji wobec zagrożeń dzieci w środowisku lokalnym : na przykładzie instytucji wskazanej osoby - named person.

Tytuł równoległy: Social work in Scotland against dangers faced by children in the local environment : using the example of the institution of the named person.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 89-101, streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


25/123


Autorzy: Leszniewski Tomasz, Krakowiak Piotr, Biernat Tomasz.

Tytuł oryginału: Problemy współczesnych migracji na przykładzie doświadczeń Polaków w Szkocji.

Czasopismo: Kultura i Edukacja

Rocznik: 2017

Szczegóły: nr 3 (117)

Opis fizyczny: S. 11-28, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.15804/kie

Punktacja MNiSW: 12.000


26/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) : studium porównawcze / Aniela Różańska. Toruń 2015.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 40

Opis fizyczny: S. 278-287

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 5.000


27/123


Autorzy: Deka Renata, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Inkluzja zamiast ekskluzji : wolontariat szansą na udany powrót do społeczeństwa osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Tytuł równoległy: Inclusion instead of exclusion : volunteering as a chance for a successful prisoners' return to the society.

Tytuł całości: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce, nauki humanistyczne i społeczne. Cz. 8 / red. nauk. Jacek Leśny, Jędrzej Nyćkowiak.

Adres wydawniczy: Poznań, Młodzi Naukowcy : 2016

Opis fizyczny: S. 120-126

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


28/123


Autorzy: Donio Frank, Krakowiak Piotr, Manus Martin, Philips Rahul.

Tytuł oryginału: The social-charitable apostolate of the pallottines in a changing world "Caritas Christi urget nos" (2 Cor 5:14) / ed. by Frank Donio, Piotr Krakowiak, Martin Manus, Rahul Philips.

Adres wydawniczy: Rome, Society of the Catholic Apostolate : 2016

Opis fizyczny: 133 s.

Punktacja MNiSW: 5.000


29/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: The foundations of the teaching of the Church regarding social and charitable activities.

Tytuł całości: The social-charitable apostolate of the pallottines in a changing world "Caritas Christi urget nos" (2 Cor 5:14) / ed. by Frank Donio, Piotr Krakowiak, Martin Manus, Rahul Philips.

Adres wydawniczy: Rome, Society of the Catholic Apostolate : 2016

Opis fizyczny: S. 13-31

Punktacja MNiSW: 5.000


30/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: The Catholic Church and voluntary service.

Tytuł całości: The social-charitable apostolate of the pallottines in a changing world "Caritas Christi urget nos" (2 Cor 5:14) / ed. by Frank Donio, Piotr Krakowiak, Martin Manus, Rahul Philips.

Adres wydawniczy: Rome, Society of the Catholic Apostolate : 2016

Opis fizyczny: S. 91-104

Punktacja MNiSW: 5.000


31/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Starość w podczęstochowskiej wsi : uwarunkowania, jakość życia, sieć wsparcia / Ryszard Majer. Toruń 2014.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2016

Szczegóły: Z. 32

Opis fizyczny: S. 205-211

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


32/123


Autorzy: Damps-Konstańska Iwona, Werachowska Lidia, Krakowiak Piotr, Kaczmarek Małgorzata, Cynowska Bogumiła, Górecka Dorota, Krajnik Małgorzata, Kozielski Jerzy, Jassem Ewa.

Tytuł oryginału: Acceptance of home support and integrated care among advanced COPD patients who live outside large medical centers.

Czasopismo: Applied Nursing Research

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 31

Opis fizyczny: S. 60-64, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.1016/j.apnr

Impact Factor: 1.379

Punktacja MNiSW: 30.000


33/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Skrzypińska Katarzyna, Damps-Konstańska Iwona, Jassem Ewa.

Tytuł oryginału: Walls and barriers : Polish achievements and the challenges of transformation : building a hospice movement in Poland.

Czasopismo: Journal of Pain and Symptom Management

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 52 no. 4

Opis fizyczny: S. 600-604

Uwagi: 10.1016/j.jpainsymman

Impact Factor: 2.905

Punktacja MNiSW: 30.000


34/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Różne oblicza edukacji : instytucje i ich znaczenie edukacyjne w zmieniającym się świecie / red. nauk. Jarosław Korczak, Błażej Przybylski. Toruń 2016.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 38

Opis fizyczny: S. 285-289

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


35/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Wasilewska-Ostrowska Katarzyna M..

Tytuł oryginału: Loneliness experienced by informal caregivers of the chronically ill in their homes : proposed solutions and practical recommendations for local communities.

Czasopismo: Society, Integration, Education = Sabiedriba, Integrācija, Izglitiba

Rocznik: 2016

Szczegóły: Vol. 3

Opis fizyczny: S. 357-366

Uwagi: Proceedings of the International Scientific Conference, May 27th-28th, 2016.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17770/sie

Punktacja MNiSW: 4.000


36/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Hospice-pallative care in Poland : examples of the practical solidarity of professionals and volunteers in the end-of-life care.

Tytuł równoległy: Opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce : przykłady praktycznej solidarności pracowników i wolontariuszy w opiece nad osobami u kresu życia.

Czasopismo: Studia nad Rodziną

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 20 nr 1

Opis fizyczny: S. 181-194, streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


37/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Kramkowska Karolina.

Tytuł oryginału: Społeczność w formie bloga jako grupa wsparcia i pomoc dla rodzin chorych na demencję u kresu ich życia.

Czasopismo: Studia nad Rodziną

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 49-65, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


38/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Wielopokoleniowy wolontariat hospicyjny jako przykład inkluzji seniorów w działania opiekuńcze w środowisku lokalnym.

Czasopismo: Studia nad Rodziną

Rocznik: 2016

Szczegóły: R. 20 nr 2

Opis fizyczny: S. 27-47, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


39/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Kramkowska Karolina.

Tytuł oryginału: Potrzeba kształtowania odpowiedzialności społecznej wobec rodzin osób z chorobami demencyjnymi w Polsce.

Tytuł równoległy: The need for shaping the social responsibility towards the families of people with dementia diseases in Poland.

Czasopismo: Warszawskie Studia Pastoralne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 35-52, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 8.000


40/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Prezentacja książki: "Solidarni : opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce". Gdańsk 2015.

Tytuł równoległy: Presentation of the book: "In solidarity : hospice-palliative care in Poland". Gdańsk 2015.

Czasopismo: Warszawskie Studia Pastoralne

Rocznik: 2016

Szczegóły: Nr 31

Opis fizyczny: S. 159-166


41/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Seelsorge in einer sich verändernden polnischen Gesellschaft.

Tytuł całości: Dem Gutes tun, der leidet, Hilfe kranker Menschen : interdisziplinär betrachtet / Hrsg.: Arndt Büssing, Janusz Surzykiewicz, Zygmunt Zimowski.

Adres wydawniczy: Berlin, Springer-Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 167-177

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


42/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr, Stolarczyk Alicja.

Tytuł oryginału: In solidarity : hospice-palliative care in Poland / ed. by Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Alicja Stolarczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2015

Opis fizyczny: 437 s., il., tab.

Uwagi: Toż w j. pol.: Solidarni : opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce / pod red. A. Janowicz, P. Krakowiaka, A. Stolarczyk. Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2015. 456 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


43/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Then and now.

Tytuł całości: In solidarity, hospice-palliative care in Poland / ed. by Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Alicja Stolarczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2015

Opis fizyczny: S. 21-65, il.

Uwagi: Toż w j. pol.: Historia i współczesność. W: Solidarni : opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce / pod red. A. Janowicz, P. Krakowiaka, A. Stolarczyk. Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2015. S. 21-67.

Punktacja MNiSW: 5.000


44/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Keeping the hospice spirit alive.

Tytuł całości: In solidarity, hospice-palliative care in Poland / ed. by Anna Janowicz, Piotr Krakowiak, Alicja Stolarczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2015

Opis fizyczny: S. 104-116

Uwagi: Toż w j. pol.: By nie zatracić ducha hospicyjnego. W: Solidarni : opieka paliatywno-hospicyjna w Polsce / pod red. A. Janowicz, P. Krakowiaka, A. Stolarczyk. Gdańsk : Fundacja Hospicyjna, 2015. S. 106-118.


45/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Włączanie wymiaru duchowego w działania pracowników socjalnych przez adaptację narzędzia do badania potrzeb duchowych FICA.

Tytuł całości: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 1 / red. Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska.

Adres wydawniczy: Warszawa, Kontrast : 2015

Opis fizyczny: S. 55-68, il.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


46/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w opiece paliatywno-hospicyjnej na świecie i w Polsce : perspektywy współpracy dla dobra ciężko chorego i jego rodziny.

Tytuł całości: Praca socjalna, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / red. nauk. Anna Kotlarska-Michalska, Piotr Sikora.

Adres wydawniczy: Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego : 2015

Opis fizyczny: S. 271-279, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


47/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Hospice-palliative care volunteering in the changing society of Poland.

Tytuł całości: The full range of volunteering, views on palliative care volunteering from seven countries as gathered in March 2014 in Bonn, Germany / eds.: Lukas Radbruch, M. Hesse, Leena Pelttari, Ros Scott.

Adres wydawniczy: Bonn, Pallia Med Verlag : 2015

Opis fizyczny: S. 38-50, il.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


48/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Wolontariat niedostosowanych społecznie w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Współczesne problemy resocjalizacji, w poszukiwaniu nowych rozwiązań / red. nauk. Małgorzata H. Kowalczyk, Michał Szykut.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2015

Opis fizyczny: S. 343-360

Seria: (Za Kurtyną Resocjalizacji)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


49/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Parafie jako centra aktywności społecznej dla seniorów i wsparcia osób u kresu życia w środowisku domowym : dobre praktyki i przykłady prowadzonych działań.

Tytuł całości: Wyzwania współczesnej pedagogiki / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Wyższa Szkoła Bankowa, CeDeWu : 2015

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Seria: (Monografie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


50/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Fopka-Kowalczyk Małgorzata.

Tytuł oryginału: Faith and Belief, Importance, Community, Address in Care spiritual history tool by C. M. Puchalski as an instrument for an interdisciplinary team in patient care.

Czasopismo: Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration : journal for mental changes

Rocznik: 2015

Szczegóły: Vol. 21 no. 1-2

Opis fizyczny: S. 117-133

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.2478/pepsi

Punktacja MNiSW: 9.000


51/123


Autorzy: Wojtacki Janusz, Krakowiak Piotr, Janowicz Anna, Lepka Radosław, Sobański Piotr, Stypuła-Ciuba Beata, Kulpa Marta, Kaczyński Jacek K..

Tytuł oryginału: Polskie akcenty podczas 14. Światowego Kongresu European Association for Palliative Care.

Tytuł równoległy: Polish accents at 14th World Congress of the European Association for Palliative Care.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 7 nr 3

Opis fizyczny: S. 214-220


52/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Łukaszewska Barbara.

Tytuł oryginału: Samoocena pracowników w instytucjach edukacyjnych i pomocowych a ich działalność zawodowa.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2015

Szczegóły: T. 35

Opis fizyczny: S. 273-293, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/PCh

Punktacja MNiSW: 10.000


53/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Zmiany w opiece duszpasterskiej w Polsce : edukacyjne inspiracje z opieki paliatywno-hospicyjnej i narzędzia do badania potrzeb duchowych.

Tytuł równoległy: Changes in pastoral care in Poland : educational inspiration from hospice-palliative care and tools to study the spiritual needs.

Czasopismo: Warszawskie Studia Pastoralne

Rocznik: 2015

Szczegóły: Nr 26

Opis fizyczny: S. 43-58, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 8.000


54/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Problemy młodzieży w perspektywie pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2015

Szczegóły: nr 3 (252)

Opis fizyczny: S. 58-59

Uwagi: Recenzja książki: Odkrywając współczesną młodzież : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Monika I. Dąbkowska. Toruń 2015.

Punktacja MNiSW: 4.000


55/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Zielińska Anna, Janowicz Anna, Olszewska Małgorzata, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Wolontariat i społeczne zaangażowanie jako narzędzia resocjalizacji inkluzyjnej w Areszcie Śledczym w Toruniu.

Tytuł całości: Areszt Śledczy w Toruniu, historia i teraźniejszość / pod red. Agnieszki Szatkowskiej i Jarosława Horowskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2014

Opis fizyczny: S. 237-276

Punktacja MNiSW: 4.000


56/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Sikora Barbara.

Tytuł oryginału: Zdrowa rozmowa : sztuka komunikacji z osobami u kresu życia i ich opiekunami.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2014

Opis fizyczny: 216 s., il.

Punktacja MNiSW: 20.000


57/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Opieka u kresu życia a uzależnienia : problemy socjalne, emocjonalne i duchowe.

Tytuł równoległy: The end-of-life care and addiction : social, emotional and spiritual challenges.

Tytuł całości: Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną, wybrane problemy / pod red. nauk. Katarzyny Marii Wasilewskiej-Ostrowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2014

Opis fizyczny: S. 131-144

Seria: (Engram)

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


58/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Resocjalizacja inkluzyjna w świetle dobrych praktyk współpracy systemu penitencjarnego ze środowiskiem opieki paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Resocjalizacja, edukacja, polityka społeczna, współczesne konteksty teorii i praktyki resocjalizacyjnej / red. nauk. Mirosław Kowalski, Anna Knocińska, Przemysław Frąckowiak.

Adres wydawniczy: Środa Wielkopolska, Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna : 2014

Opis fizyczny: S. 120-128

Seria: (Próby i Szkice Humanistyczne : consilium pedagogiczne ;t. 8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


59/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Integracja opieki warunkiem bezpieczeństwa osób ciężko chorych, starych oraz ich opiekunów.

Tytuł całości: Wielowymiarowość bezpieczeństwa środowiska wychowawczego / red. Tomasz Biernat, Janusz Gierszewski.

Adres wydawniczy: Chojnice, Certus, Janusz Szczepański, Rafał Wełninski na zlecenie Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania : 2014

Opis fizyczny: S. 25-40, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


60/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Włączanie skazanych do wolontariatu opieki paliatywno-hospicyjnej na świecie i w Polsce : dobre praktyki współpracy systemu penitencjarnego ze środowiskiem opieki paliatywno-hospicyjnej w Polsce.

Czasopismo: Probacja

Rocznik: 2014

Szczegóły: nr 2

Opis fizyczny: S. 47-64, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


61/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Młodzież zagrożona wykluczeniem w wolontariacie hospicyjnym.

Tytuł równoległy: Young people threatened by exclusion in the hospice volunteering.

Czasopismo: Studia Paedagogica Ignatiana

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 17

Opis fizyczny: S. 161-180, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/SPI


62/123


Autorzy: Büssing Arndt, Franczak Kazimierz, Surzykiewicz Janusz, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Spiritual and religious needs of chronically ill patients in Poland : validation of the Polish version of the SpREUK questionnaire.

Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC 2013, Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013, abstracts.

Adres wydawniczy: London, Hayward Medical Communications : 2013

Opis fizyczny: S. 144


63/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Social education in hospice-palliative care : action research conducted in Poland in years 2004-2010.

Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC 2013, Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013, abstracts.

Adres wydawniczy: London, Hayward Medical Communications : 2013

Opis fizyczny: S. 175


64/123


Autorzy: Koffman Jonathan, Benalia Hamid, Mosoiu Daniela, Mitrea Nicoleta, Rogozea Liliana, Krajnik Małgorzata, Pyszora Anna, Krakowiak Piotr, Evans Catherine J., Voltz Raymond, Frerich Gerrit, Drexler A., Bruhn A., Higginson Irene J..

Tytuł oryginału: Meeting the needs of emerging leaders in palliative care : results from a European wide online survey.

Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC 2013, Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013, abstracts.

Adres wydawniczy: London, Hayward Medical Communications : 2013

Opis fizyczny: S. 174


65/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Witkowski Robert.

Tytuł oryginału: A decade of prisoners involvement into hospicepalliative care volunteering in Poland.

Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC 2013, Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013, abstracts.

Adres wydawniczy: London, Hayward Medical Communications : 2013

Opis fizyczny: S. 125


66/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Education for volunteer coordinators for hospice-palliative care : action Research conducted in Poland in 2007-2010.

Tytuł całości: 13th World Congress of the European Association for Palliative Care, EAPC 2013, Prague, Czech Republic, 30 May - 2 June 2013, abstracts.

Adres wydawniczy: London, Hayward Medical Communications : 2013

Opis fizyczny: S. 175


67/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Duchowo-religijne potrzeby osób u kresu życia : zadania dla zespołów ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Tytuł całości: Dylematy etyczne końca życia, problem uporczywej terapii / pod red. Władysława Sinkiewicza, Małgorzaty Krajnik, Rafała Grabowskiego.

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Bydgoska Izba Lekarska. Komisja Bioetyczna, Bydgoski Dom Wydawniczy "Margrafsen" : 2013

Opis fizyczny: S. 89-108

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


68/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Hospicjum w Gdańsku : 30 lat historii.

Tytuł całości: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku, trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2013

Opis fizyczny: S. 23-178, il.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;14)

Punktacja MNiSW: 4.000


69/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Introduction to the history of hospice movement in Poland.

Tytuł całości: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku, trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2013

Opis fizyczny: S. 291-303

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;14)

Punktacja MNiSW: 5.000


70/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: By nie zatracić ducha hospicyjnego.

Tytuł całości: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku, trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2013

Opis fizyczny: S. 231-241

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;14)


71/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Edukowanie osób dorosłych i starszych do wolontariatu na rzecz chorych u kresu życia : włączenie społeczne poprzez zaangażowanie socjalne i duchowo-religijne.

Tytuł całości: Edukacja a włączenie społeczne, konteksty socjalne i pedagogiczne / red. nauk. Tomasz Biernat i Jan A. Malinowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 181-195, wykr.

Uwagi: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 4]

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


72/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Zadania duszpasterzy i ich współpracowników w duchowo-religijnej opiece u kresu życia.

Tytuł całości: Edukacja terapeutyczna w hospicjum / red. nauk. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Teresa Łącka.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Hospicjum "Światło" : 2013

Opis fizyczny: S. 113-146

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


73/123


Autorzy: Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Rola wolontariuszy w zespołowej opiece paliatywno-hospicyjnej.

Tytuł całości: Edukacja terapeutyczna w hospicjum / red. nauk. Małgorzata Fopka-Kowalczyk, Teresa Łącka.

Adres wydawniczy: Toruń, Stowarzyszenie Hospicjum "Światło" : 2013

Opis fizyczny: S. 172-190

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


74/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku : trzydzieści lat w służbie umierającym 1983-2013 / pod red. Piotra Krakowiaka i Anny Janowicz.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2013

Opis fizyczny: 320 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


75/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Janowicz Anna, Sikora Barbara.

Tytuł oryginału: Sztuka komunikacji z osobami u kresu życia : poradnik dla profesjonalistów i opiekunów nieformalnych - rodzin i wolontariuszy.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Lubię Pomagać : 2013

Opis fizyczny: 213 s.

Punktacja MNiSW: 20.000


76/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Krzyżanowski Dominik, Modlińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Tâželobol'noj doma : lečenie, uhod, reabilitaciâ / red. Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Aleksandra Modlińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Lubię Pomagać : 2013

Opis fizyczny: 318 s., il., tab., wykr.

Punktacja MNiSW: 5.000


77/123


Autorzy: Adamska-Pietrzak Ewa, Adrych-Brzezińska Izabela, Klat-Wertelecka Lidia, Krakowiak Piotr, Owczarek Barbara, Popowski Piotr, Sut Paweł, Wengler Lubomira.

Tytuł oryginału: Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauk o zdrowiu. Cz. 2: Zagadnienia prawne w naukach o zdrowiu. T. 1.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych : 2013

Opis fizyczny: 155 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 20.000


78/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Doświadczenia reintegracji i adaptacji społecznej skazanych poprzez wolontariat w ośrodkach paliatywno-hospicyjnych : perspektywa inicjatora, koordynatora i badacza ogólnopolskiego projektu włączenia skazanych do wolontariatu hospicyjnego.

Tytuł całości: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w środowisku otwartym, stare i nowe wyzwania dla społeczności lokalnych / red. nauk. Czesław Kustra, Małgorzata Fopka-Kowalczyk.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2013

Opis fizyczny: S. 225-239

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


79/123


Autorzy: Barańska Monika, Grączewska Katarzyna, Hain-Listewnik Joanna, Janowicz Anna, Kaliszewska Katarzyna, Łukawska Barbara, Orłowska Monika, Smułek Katarzyna, Składanowska Daria, Szymkiewicz Hanna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu.

Adres wydawniczy: Toruń, Fundacja "Razem Zmieniamy Świat" : 2013

Opis fizyczny: 87 s., il., tab


80/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Wolontariat i wsparcie opieki nieformalnej sposobami na redukcję cierpienia totalnego osób u kresu życia i ich bliskich.

Tytuł równoległy: Voluntary work and support of informal carers as means to reduce the total suffering of people at the end of life and their families.

Tytuł całości: Żyć godnie do końca. T. 4: Ból i cierpienie, ujęcie interdyscyplinarne = To live with dignity until the end. Vol. 4: Pain and suffering : an interdisciplinary approach / [red. nauk.: Dominik Krzyżanowski, Malcolm Prayne, Andrzej M. Fal].

Adres wydawniczy: Wrocław, Presscom : 2013

Opis fizyczny: S. 219-246

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


81/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Witkowski Robert.

Tytuł oryginału: Prisoners as hospice-palliative care volunteers in Poland.

Czasopismo: Medycyna Paliatywna w Praktyce

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 7 nr 2

Opis fizyczny: S. 1-10, tab.; wykr.

Punktacja MNiSW: 3.000


82/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Ból duchowy - istotny element cierpienia totalnego.

Czasopismo: Medi : forum opieki długoterminowej

Rocznik: 2013

Szczegóły: nr 3 (57)

Opis fizyczny: S. 17-20


83/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Edukacyjne funkcje wolontariatu i ich percepcja w nauczaniu Kościoła w XXI wieku.

Czasopismo: Paedagogia Christiana

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 32

Opis fizyczny: S. 163-184, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


84/123


Autorzy: Werachowska Lidia, Damps-Konstańska Iwona, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Opiekun medyczny nowym elementem zespołu terapeutycznego w opiece nad przewlekle chorymi i starszymi pacjentami.

Tytuł równoległy: Medical caregiver as a new member of the therapeutic team for chronic ill and elderly patients

Czasopismo: Problemy Pielęgniarstwa

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 21 nr 2

Opis fizyczny: S. 235-241, il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


85/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolontariat narzędziem wsparcia społecznego i edukacji w cyklu życia.

Czasopismo: Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

Rocznik: 2012-2013

Szczegóły: Nr 7-8

Opis fizyczny: S. 187-205, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


86/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Od bierności do społecznego zaangażowania na przykładzie programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego "Lubię pomagać" (z perspektywy organizatora - animatora - moderatora).

Tytuł całości: "Po życie sięgać nowe", teoria a praktyka edukacyjna / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Agnieszka Uniewska, Jarosław Horowski.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek : 2012

Opis fizyczny: S. 580-601, wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


87/123


Autorzy: Babicki Zbigniew, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: The suffering of sisters and brothers : an inspiration to discovering the calling for voluntary service.

Tytuł całości: Experiencing a suffering. Vol. 1 / [ed. by] J. Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych : 2012

Opis fizyczny: S. 281-299

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


88/123


Autorzy: Janaszczyk Agata, Sobczak Krzysztof, Gajewska Magdalena, Leoniuk Katarzyna, Nowakowska Halina, Zarzeczna-Baran Marzena, Wojdak-Haasa Ewa, Sut Paweł, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Główne pojęcia konstytuujące perspektywę filozoficzno-społeczną w naukach o zdrowiu.

Tytuł całości: Filozoficzne, społeczne i prawne aspekty nauki o zdrowiu. Cz. 1: Filozoficzne i społeczne aspekty nauk o zdrowiu / pod red. Agaty Janaszczyk [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych : 2012

Opis fizyczny: S. 12-67

Uwagi: Dokument elektroniczny

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


89/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Bohdan Zbigniew, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Stolarczyk Alicja.

Tytuł oryginału: Przewlekle chore dziecko w domu : poradnik dla rodziny i opiekunów / red. Józef Binnebesel, Zbigniew Bohdan, Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Agnieszka Paczkowska, Alicja Stolarczyk.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2012

Opis fizyczny: 361 s., il.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;12)

Punktacja MNiSW: 4.000


90/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Społeczne i edukacyjne funkcje opieki paliatywno-hospicyjnej : badania w działaniu w latach 2002-2010.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2012

Opis fizyczny: XVIII, 171 s., [16] s. tabl., il., tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr. s. 159-165

Punktacja MNiSW: 20.000


91/123


Autorzy: Adrych Izabela, Binnebesel Józef, Buss Tomasz, Janiszewska Justyna, Krakowiak Piotr, Lichodziejewska-Niemierko Monika, Pietrzak Piotr, Popowski Piotr, Sobczak Krzysztof, Wengler Lubomira.

Tytuł oryginału: Problematyka procesu umierania : wymiar duchowy człowieka.

Tytuł całości: Nauki o zdrowiu, architektonika dziedziny. T. 4: Medyczne konotacje / pod red. Lubomiry Wrengler [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych : 2012

Opis fizyczny: S. 105-148

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


92/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Starkel Ewa.

Tytuł oryginału: Wsparcie społeczne i pomoc socjalna dla przewlekle chorego dziecka i jego bliskich.

Tytuł całości: Przewlekle chore dziecko w domu, poradnik dla rodziny i opiekunów / red. Józef Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2012

Opis fizyczny: S. 298-335

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;12)

Punktacja MNiSW: 4.000


93/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Sereda Andrzej.

Tytuł oryginału: Opieka duchowo-religijna.

Tytuł całości: Przewlekle chore dziecko w domu, poradnik dla rodziny i opiekunów / red. Józef Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Hospicyjna : 2012

Opis fizyczny: S. 252-276

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;12)

Punktacja MNiSW: 4.000


94/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Krakowiak Piotr, Domżał Zbigniew.

Tytuł oryginału: Experiencing a suffering. Vol. 1 / [ed. by] J. Binnebesel, Z. Formella, P. Krakowiak, Z. Domżał.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych : 2012

Opis fizyczny: 305 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


95/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Krakowiak Piotr, Domżał Urszula Anna.

Tytuł oryginału: Experiencing a suffering. Vol. 2 / eds.: Józef Binnebesel, Zbigniew Formella, Piotr Krakowiak, Urszula Anna Domżał.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych : 2012

Opis fizyczny: 326 s.

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 5.000


96/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Wolontariat w opiece u kresu życia : geneza, rozwój, funkcjonowanie, możliwości optymalizacji i integracji : ku syntezie socjopedagogicznej.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2012

Opis fizyczny: 340 s., il.; streszcz. ang.

Seria: (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Uwagi: Bibliogr. s. 289-333

Punktacja MNiSW: 20.000


97/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Zespołowe duszpasterstwo hospicyjne inspiracją do zaangażowania Kościoła w opiekę nad osobami u kresu życia.

Czasopismo: Communio : międzynarodowy przegląd teologiczny

Rocznik: 2012

Szczegóły: R. 32 nr 3

Opis fizyczny: S. 131-146, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 5.000


98/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka, Witkowski Robert.

Tytuł oryginału: Prisoners as palliative care volunteers in Poland.

Czasopismo: European Journal of Palliative Care

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 19 no. 5

Opis fizyczny: S. 246-251, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


99/123


Autorzy: Damps-Konstańska Iwona, Cynowska Bogumiła, Krakowiak Piotr, Jassem Ewa.

Tytuł oryginału: Zintegrowany model opieki nad chorymi na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) w praktyce lekarza rodzinnego.

Tytuł równoległy: Integrated care for patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in family doctor's practice.

Czasopismo: Forum Medycyny Rodzinnej

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 6 nr 1

Opis fizyczny: S. 14-23, il., tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


100/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Nowe propozycje opieki ze strony zespołowego duszpasterstwa służby zdrowia i pomocy społecznej.

Tytuł równoległy: New proposals of treatment with team care ministry in health care and social assistance.

Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2 nr 2

Opis fizyczny: S. 153-159, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.


101/123


Autorzy: Jassem Ewa, Batura-Gabryel Halina, Cofta Szczepan, Doboszyńska Anna, Farnik Małgorzata, Górecka Dorota, Korzeniewska-Koseła Maria, Kozielski Jerzy, Krajnik Małgorzata, Krakowiak Piotr, Słomiński Jan Marek, Śliwiński Paweł, Wordliczek Jerzy, Szułdrzyński Konstanty, Królikowski Wiesław, Zajączkowska Renata, Krzyżanowski Dominik.

Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące opieki paliatywnej w przewlekłych chorobach płuc.

Tytuł równoległy: Reccomendation of Polish Respiratory Society for palliative care in chronic lung diseases.

Czasopismo: Pneumonologia i Alergologia Polska

Rocznik: 2012

Szczegóły: T. 80 nr 1

Opis fizyczny: S. 41-64, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


102/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Co-operation between medical personnel, teachers, medical and social team and family for children and teenagers hospitalised with advanced cancer.

Czasopismo: Progress in Health Sciences

Rocznik: 2012

Szczegóły: Vol. 2 no. 2

Opis fizyczny: S. 107-115, il.

Punktacja MNiSW: 2.000


103/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krobicki Marek, Muszala Andrzej.

Tytuł oryginału: Ku Szkole Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego.

Tytuł całości: Dolentium hominum, duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali [et al.].

Adres wydawniczy: Kraków, Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy : 2011

Opis fizyczny: S. 28-54, il., wykr.

Punktacja MNiSW: 4.000


104/123


Autorzy: Paczkowska Agnieszka, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Śmierć w świecie dziecka : komunikacja z dzieckiem w żałobie.

Tytuł całości: Dziecko przewlekle chore, problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne : heurystyczny wymiar ludzkiej egzystencji / red. nauk. Beata Antoszewska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit : 2011

Opis fizyczny: S. 164-173, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


105/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Krzyżanowski Dominik, Modlińska Aleksandra.

Tytuł oryginału: Przewlekle chory w domu / [red.] Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Aleksandra Modlińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Lubię Pomagać : 2011

Opis fizyczny: 375 s., il. + DVD

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.


106/123


Autorzy: Muszala Andrzej, Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krobicki Marek.

Tytuł oryginału: Dolentium hominum : duchowni i świeccy wobec ludzkiego cierpienia / pod red. Andrzeja Muszali, Józefa Binnebesela, Piotra Krakowiaka i Marka Krobickiego.

Adres wydawniczy: Kraków, Prowincja Polska Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego - Bonifratrzy : 2011

Opis fizyczny: 438 s.

Punktacja MNiSW: 4.000


107/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Creating teams caring for the chronically ill in their homes a task for local communities in Poland : from a team of hospice palliative care to chronically ill patients in local communities.

Tytuł całości: Live with dignity to the end, clinical and social aspects of palliative and hospital care. [Vol. 3] / ed. by Dominik Krzyżanowski [et al.].

Adres wydawniczy: Opole, Publishing House WCM : 2011

Opis fizyczny: S. 7-10

Uwagi: Bibliogr.


108/123


Autorzy: Gajewska Magdalena, Karczyński Łukasz, Krakowiak Piotr, Olszewska Jolanta, Paczkowska Agnieszka, Pawłowski Leszek, Pęgiel-Kamrat Jolanta, Wojdak-Haasa Ewa.

Tytuł oryginału: Społeczne konteksty w naukach o zdrowiu.

Tytuł całości: Nauki o zdrowiu, architektonika dziedziny. T. 3: Zagadnienia społeczne, etyczne i prawne / pod red. Agaty Janaszczyk [et al.].

Adres wydawniczy: Gdańsk, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych : 2011

Opis fizyczny: S. 15-70

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


109/123


Autorzy: Krzyżanowski Dominik, Krakowiak Piotr, Binnebesel Józef, Fal Andrzej M., Steciwko Andrzej.

Tytuł oryginału: Live with dignity to the end : clinical and social aspects of palliative and hospital care. [Vol. 3] / ed. by Dominik Krzyżanowski, Piotr Krakowiak, Józef Binnebesel, Andrzej M. Fal, Andrzej Steciwko.

Adres wydawniczy: Opole, Publishing House WCM : 2011

Opis fizyczny: 203 s., il.

Punktacja MNiSW: 5.000


110/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Perdita, condizione di orfano, lutto nei bambini e ragazzi.

Tytuł całości: Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola, la sofferenza e la fine della vita a cura di Józef Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano : 2011

Opis fizyczny: S. 109-111

Seria: (Enciclopedia delle Scienze dell'Educazione ;115)

Uwagi: Oryg. w jęz. pol. w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. Gdańsk 2009.


111/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Nozioni di base per la formazione tanatologia nelle scuole per i volontari degli ospizi.

Tytuł całości: Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola, la sofferenza e la fine della vita a cura di Józef Binnebesel [et al.].

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano : 2011

Opis fizyczny: S. 79-90

Seria: (Enciclopedia delle Scienze dell'Educazione ;115)

Uwagi: Oryg. w jęz. pol. w: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak. Gdańsk 2009.


112/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Starkel Ewa.

Tytuł oryginału: Społeczne potrzeby i pomoc socjalna przewlekle chorym i ich rodzinom.

Tytuł całości: Przewlekle chory w domu / [red.] Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Aleksandra Modlińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Lubię Pomagać : 2011

Opis fizyczny: S. 312-346

Uwagi: Bibliogr.


113/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Duchowo-religijna opieka nad przewlekle chorym i jego bliskimi.

Tytuł całości: Przewlekle chory w domu / [red.] Piotr Krakowiak, Dominik Krzyżanowski, Aleksandra Modlińska.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Fundacja Lubię Pomagać : 2011

Opis fizyczny: S. 347-371

Uwagi: Bibliogr.


114/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Formella Zbigniew, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Parlare di cose serie con i bambini a casa e a scuola : la sofferenza e la fine della vita / a cura di Józef Binnebesel, Zbigniew Formella, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak.

Adres wydawniczy: Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano : 2011

Opis fizyczny: 188 s.

Seria: (Enciclopedia delle Scienze dell'Educazione ;115)

Uwagi: [Uwaga wewnętrzna]

Punktacja MNiSW: 5.000


115/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Krzyżanowski Dominik, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Cierpienie dzieci u kresu życia.

Tytuł całości: W drodze do brzegu życia, praca zbiorowa. T. 9 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Reginy Łukaszuk, Jolanty Lewko.

Adres wydawniczy: Białystok, Akademia Medyczna : 2011

Opis fizyczny: S. 13-19, tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


116/123


Autorzy: Damps-Konstańska Iwona, Krakowiak Piotr, Werachowska Lidia, Cynowska Bogumiła, Jassem Ewa.

Tytuł oryginału: Role of nurse coordinator in the integrated care of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease.

Czasopismo: Advances in Palliative Medicine

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 10 no. 1

Opis fizyczny: S. 11-15, tab.

Punktacja MNiSW: 5.000


117/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Janowicz Anna.

Tytuł oryginału: Wolontariat jako wsparcie opieki długoterminowej.

Czasopismo: Medi : forum opieki długoterminowej

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 4 (50)

Opis fizyczny: S. 6-10


118/123


Autorzy: Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Praca socjalna w opiece u kresu życia na świecie i możliwości jej rozwoju w Polsce.

Tytuł równoległy: Social work at the end of life care in the world and the possibilities of its development in Poland.

Czasopismo: Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne

Rocznik: 2011

Szczegóły: Vol. 1 nr 3

Opis fizyczny: S. 245-250


119/123


Autorzy: Paczkowska Agnieszka, Krakowiak Piotr, Witkowski Robert.

Tytuł oryginału: Wolontariat więźniów jako dobra praktyka włączania do życia w społeczności.

Czasopismo: Wychowanie na co Dzień

Rocznik: 2011

Szczegóły: nr 6 (213)

Opis fizyczny: S. 20-23

Punktacja MNiSW: 4.000


120/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Janowicz Anna, Krakowiak Piotr.

Tytuł oryginału: Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym / red. Józef Binnebesel, Anna Janowicz, Piotr Krakowiak.

Adres wydawniczy: Gdańsk, Via Medica : 2009

Opis fizyczny: 386 s., [32] s., tabl., il. kolor.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;9)

Punktacja MNiSW: 3.000


121/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Binnebesel Józef, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Przykłady pracy socjalnej w opiece paliatywno-hospicyjnej : przeciwdziałania marginalizacji osób pogrążonych w żałobie, wsparcie dla dzieci po stracie i pomoc osobom zagrożonych wykluczeniem.

Tytuł całości: W drodze do brzegu życia, praca zbiorowa. T. 6 / pod red. Elżbiety Krajewskiej-Kułak, Cecylii Łukaszuk.

Adres wydawniczy: Białystok, Uniwersytet Medyczny : 2009

Opis fizyczny: S. 33-47

Uwagi: Bibliogr.


122/123


Autorzy: Binnebesel Józef, Krakowiak Piotr, Paczkowska Agnieszka.

Tytuł oryginału: Ku tanatopedagogice - krok czwarty.

Tytuł całości: W kręgu niepełnosprawności, teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej / red. nauk.: Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska.

Adres wydawniczy: Szczecin, PRINT GROUP Daniel Krzanowski : 2009

Opis fizyczny: S. 45-52

Seria: (Dylematy Pedagogiki Specjalnej. Pedagogika Specjalna - koncepcje i rzeczywistość ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr.


123/123


Autorzy: Krakowiak Piotr, Modlińska Aleksandra, Binnebesel Józef.

Tytuł oryginału: Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego / red. Piotr Krakowiak, Aleksandra Modlińska, Józef Binnebesel.

Adres wydawniczy: Gdańsk, "Via Medica" : 2008

Opis fizyczny: XXV, 397 s., il. kolor.

Seria: (Biblioteka Fundacji Hospicyjnej ;5)

Punktacja MNiSW: 3.000