Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Staff members

prof. dr hab. Jarosław Rolewski

List of publications based on information from the University Library in the database Expertus

1/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Prawda empiryczna i prawda transcendentalna w ontologii Kanta.

Tytuł całości: Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie / red. nauk. Ewa Nowak.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 2019

Opis fizyczny: S. 23-37, streszcz. ang.

Seria: (Dzieła / Marek J. Siemek ;8)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 20.000


2/61


Autorzy: Michalski Rafał, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Moralność i hipertrofia moralności : etyka pluralistyczna / Arnold Gehlen ; przekł. i oprac. nauk. Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; red. nauk. przekładu Stanisław Czerniak ; rozdz. 7, 8 i 10 przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 242 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


3/61


Autorzy: Michalski Rafał, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Człowiek, jego natura i stanowisko w świecie / Arnold Gehlen ; przekł. i oprac. nauk. Rafał Michalski, Jarosław Rolewski ; red. nauk. przekładu Stanisław Czerniak ; rozdz. 44 przeł. Elżbieta Paczkowska-Łagowska.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2017

Opis fizyczny: 523 s.

Punktacja MNiSW: 50.000


4/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Husserlowskie pojęcie świata przeżywanego (Lebenswelt).

Czasopismo: Ruch Filozoficzny

Rocznik: 2017

Szczegóły: T. 73 nr 3

Opis fizyczny: S. 181-186, streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.12775/RF

Punktacja MNiSW: 6.000


5/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Ernst Cassirer i jego fenomenologia.

Czasopismo: Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej

Rocznik: 2016

Szczegóły: T. 61

Opis fizyczny: S. 425-428

Uwagi: Recenzja książki: Fenomenologia form symbolicznych : podstawowe pojęcia i inspiracje "późnej" filozofii Ernsta Cassirera / Przemysław Parszutowicz. Warszawa 2013.

Punktacja MNiSW: 10.000


6/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Ethos i medycyna : hermeneutyczne rozważania o sztuce leczenia : interpretacja wybranych zagadnień etyki medycznej / Waldemar Kwiatkowski ; [red. nauk. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2014

Opis fizyczny: 255 s.

Seria: (Hermeneutyka Problemów Filozofii ;t. 16)

Punktacja MNiSW: 4.000


7/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Pojęcie prawdy u Kanta i "późnego" Husserla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Tako : 2013

Opis fizyczny: 164 s.

Uwagi: Bibliogr. s. 159-164

Punktacja MNiSW: 20.000


8/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Husserl's philosophy of science.

Czasopismo: Dialogue and Universalism

Rocznik: 2013

Szczegóły: Vol. 23 no. 2

Opis fizyczny: S. 145-160

Punktacja MNiSW: 6.000


9/61


Autorzy: Parszutowicz Przemysław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Logika nauk o kulturze : pięć studiów / Ernst Cassirer ; przeł., oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Parszutowicz ; [red. nauk. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2011

Opis fizyczny: 147 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Punktacja MNiSW: 4.000


10/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kant i Heidegger : spór o metafizykę

Tytuł całości: Kant a metafizyka / pod red. Norberta Leśniewskiego i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: S. 189-195


11/61


Autorzy: Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław, Honneth Axel.

Tytuł oryginału: Szkoła frankfurcka : współczesne perspektywy / formuła edytorska, wybór tekstów Stanisław Czerniak i Jarosław Rolewski ; we współpr. z Axelem Honnethem.

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2010

Opis fizyczny: 239 s.

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;t. 5)

Uwagi: Bibliogr. s. 238.


12/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paidea w procesie formowania europejskiej kultury muzycznej : kultura muzyczna a przemiany relacji społecznych na przełomie antyku i średniowiecza / Andrzej T. Nowak ; [red. nauk. Seweryn Blandzi, Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2010

Opis fizyczny: 562 s., streszcz. ang.

Seria: (Hermeneutyka Problemów Filozofii ;t. 16)

Uwagi: Bibliogr. s. 521-549. Indeks.

Punktacja MNiSW: 3.000


13/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Cytat jako figura myśli : z retoryki filozoficznej Hamanna i Benjamina / Kamila Najdek; [red. nauk. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2010

Opis fizyczny: 238 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


14/61


Autorzy: Leśniewski Norbert, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kant a metafizyka / pod red. Norberta Leśniewskiego i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2010

Opis fizyczny: 195 s.

Punktacja MNiSW: 3.000


15/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: W drodze do filozofii / Stanisław Kwiatkowski; [red. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2009

Opis fizyczny: 172 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


16/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Husserl i filozofia nauki

Tytuł całości: Rezonujący rozum nauki a rozumność intuicji, księga dedykowana profesor Alinie Motyckiej / red. Grażyna Żurkowska, Seweryn Blandzi

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2009

Opis fizyczny: S. 130-141

Uwagi: Artykuł jest zmienioną i skróconą wersją tekstu zamieszczonego w: Kant, Hegel, Husserl: problemy transcendentalizmu / Jarosław Rolewski. Nowa Wieś 2008


17/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka Problemów Filozofii. T. 13 / pod red. Seweryna Blandziego i Jarosława Rolewskiego

Adres wydawniczy: Bydgoszcz, Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 219 s.

Uwagi: Tytuł tomu : Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla / Dariusz Łukasiewicz

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


18/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Substancja i funkcja : badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania / Ernst Cassirer ; [red. nauk. Seweryn Blandzi i Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Kęty, Wydawnictwo Marek Derewiecki : 2008

Opis fizyczny: 336 s.

Seria: (Biblioteka Europejska)

Punktacja MNiSW: 3.000


19/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Filozofowanie jako dialog z dziedzictwem duchowym przeszłości : rozprawy - szkice - odczyty / Ryszard Panasiuk; [red. nauk. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś k/Torunia, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 227 s.

Uwagi: Informacje o pierwodrukach s. 226-227

Punktacja MNiSW: 3.000


20/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka Problemów Filozofii. T. 11 / pod red. Seweryna Blandziego i Jarosława Rolewskiego

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 407 s., il.

Uwagi: Tytuł tomu : Paradoksy nieostrości i zmiany : niepoprawne przesłanki i niepoprawne rozumowanie / Piotr Łukowski

Uwagi: Bibliogr.; indeks osób, indeks rzeczowy

Punktacja MNiSW: 3.000


21/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka problemów filozofii. T. 12 / pod red. Seweryna Blandziego i Jarosława Rolewskiego

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 216 s.

Uwagi: Tytuł tomu : Prawda i byt : ujęcie prawdy ontycznej w "Quaestio disputata de veritate" świętego Tomasza z Akwinu / Tomasz Bartel

Uwagi: Bibliogr.; indeks autorów

Punktacja MNiSW: 3.000


22/61


Autorzy: Blandzi Seweryn, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka Problemów Filozofii. T. 14 / pod red. Seweryna Blandziego i Jarosława Rolewskiego

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 298 s.

Uwagi: Tytuł tomu : Antropologia mimesis : studium myśli Waltera Benjamina i Theodora W. Adorna / Rafał Michalski.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 3.000


23/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kant, Hegel, Husserl : problemy transcendentalizmu

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 169, [1] s.

Seria: (Hermeneutyka Problemów Filozofii ;t. 9)

Uwagi: Bibliogr. przy rozdz.

Punktacja MNiSW: 12.000


24/61


Autorzy: Rolewski Jarosław, Łapiński Krzysztof.

Tytuł oryginału: Hermeneutyka problemów filozofii. T. 15 / pod red. Seweryna Blandziego i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2008

Opis fizyczny: 220 s.

Uwagi: Zawiera: Wizerunek mędrca w starszej szkole stoickiej / Krzysztof Łapiński

Punktacja MNiSW: 3.000


25/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Ontologia pitagorejska w świetle nauki harmoniki : perspektywa boecjańska / Dominik Burakowski; [red. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej : 2008

Opis fizyczny: 218 s., rys.

Seria: (Hermeneutyka Problemów Filozofii ;t. 10)

Punktacja MNiSW: 3.000


26/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Paradoksy ostrości i niezmienności / Piotr Łukowski; [red. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2007

Opis fizyczny: 333 s., rys.

Seria: (Hermeneutyka Problemów Filozofii ;t. 4)

Uwagi: Bibliogr., indeks osób, indeks rzeczowy

Punktacja MNiSW: 10.000


27/61


Autorzy: Rolewski Jarosław, Żelazny Mirosław.

Tytuł oryginału: Klasyka Filozofii Niemieckiej / pod red. Jarosława Rolewskiego i Mirosława Żelaznego.

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2007

Opis fizyczny: 115 s.

Uwagi: Tytuł tomu: Ontologia (hermeneutyka faktyczności) / Martin Heidegger ; przekł. Mateusz Bonecki i Jakub Duraj ; red. nauk. przekł. Stanisław Czerniak.

Punktacja MNiSW: 10.000


28/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: O teorii względności Einsteina : studium z teorii poznania / Ernst Cassirer ; [red. nauk. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Kęty, Marek Derewiecki : 2006

Opis fizyczny: 129 s.

Seria: (Fundamenta : studia z historii filozofii ;t. 49)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 10.000


29/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wokół klasyków socjologii wiedzy : studia z pojęciowego pogranicza filozofii i socjologii / Stanisław Czerniak; [red. nauk. Jarosław Rolewski]

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2005

Opis fizyczny: 294 s.

Punktacja MNiSW: 10.000


30/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Husserlowski Lebenswelt jako struktura aprioryczna.

Czasopismo: Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik: 2005

Szczegóły: R. 14 nr 2

Opis fizyczny: S. 163-174, streszcz. ang.

Punktacja MNiSW: 6.000


31/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kantowska rewolucja w metafizyce.

Tytuł całości: Immanuel Kant i świat współczesny, w 200. rocznicę śmierci Immanuela Kanta / pod red. Krzysztofa Śnieżyńskiego.

Adres wydawniczy: Poznań, UAM : 2004

Opis fizyczny: S. 33-37

Punktacja MNiSW: 2.000


32/61


Autorzy: Rolewski Jarosław, Grzeliński Adam.

Tytuł oryginału: Etyka integralna / Hans Joachim Krämer ; [red. nauk. Jarosław Rolewski, red. Adam Grzeliński].

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2004

Opis fizyczny: 409 s.

Seria: (Klasyka Filozofii Niemieckiej)

Punktacja MNiSW: 5.000


33/61


Autorzy: Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Antropologia filozoficzna / pod red. nauk. Stanisława Czeniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: 273 s.

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;T. 4.)

Uwagi: Bibliogr. przy pracach.

Punktacja MNiSW: 5.000


34/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Prawda transcendentalna i prawda empiryczna w Kantowskiej teorii poznania.

Tytuł całości: Wokół filozofii logicznej / zebr. i zred. Jacek Malinowski i Andrzej Pietruszczak.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2004

Opis fizyczny: S. 281-294

Punktacja MNiSW: 2.000


35/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Nowa metafizyka Kanta.

Adres wydawniczy: Nowa Wieś, Wydawnictwo Rolewski : 2002

Opis fizyczny: 231 s.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 16.000


36/61


Autorzy: Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Współczesna fenomenologia niemiecka / pod red. nauk. Stanisława Czeniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 224, [2] s.

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;t. 3.)

Punktacja MNiSW: 5.000


37/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Rozum, nauka, świat przeżywany : studium filozofii "późnego" Husserla.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: 151 s.

Uwagi: Bibliogr. prac Husserla s. 147-148. Bibliogr. s. 149-151.

Punktacja MNiSW: 16.000


38/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Husserlowska kategoria a priori świata przeżywanego.

Tytuł całości: Współczesna fenomenologia niemiecka / pod red. nauk. Stanisława Czerniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1999

Opis fizyczny: S. 195-224

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;T. 3.)

Punktacja MNiSW: 2.000


39/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: "Zum ewigen Frieden", "Projet de paix perpetuelle", "Projekt wieczystego pokoju".

Czasopismo: Kant-Studien

Rocznik: 1998

Szczegóły: Bd. 89 Nr. 2

Opis fizyczny: S. 247-250

Uwagi: RECENZJA


40/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblioteka Filozofów. [T. 10-12] / seria pod red. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1996

Uwagi: Seria wydawnicza.


41/61


Autorzy: Żelazny Mirosław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Koniec wszystkich rzeczy ; O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii / Immanuel Kant ; wstęp i tł. Mirosław Żelazny ; [red. Mirosław Żelazny, Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1996

Opis fizyczny: 55 s.


42/61


Autorzy: Husserl Edmund, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Badania logiczne. T. 1: Prolegomena do czystej logiki / Edmund Husserl ; [red. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1996

Opis fizyczny: 262 s.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


43/61


Autorzy: Bradley Francis Herbert, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Zjawisko a rzeczywistość : rozważania metafizyczne : księga I i fragmenty księgi II / przeł. Jerzy Szymura ; [red. naukowa Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1996

Opis fizyczny: 154 s.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


44/61


Autorzy: Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Szkoła Rittera / pod red. nauk. Stanisława Czeniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1996

Opis fizyczny: 226 s.

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;t. 2.)

Punktacja MNiSW: 5.000


45/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblioteka Filozofów. [T. 5-9] / seria pod red. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1995

Uwagi: Seria wydawnicza.


46/61


Autorzy: Żelazna Jolanta, Rolewski Jarosław, Riedel Manfred.

Tytuł oryginału: Słuchanie języka : akromatyczny wymiar hermeneutyki / Manfred Riedel ; tł. Jolanta Żelazna, przekł. przejrzał Jarosław Rolewski.

Tytuł całości: Hermeneutyczna tożsamość filozofii / pod red. nauk. Stanisława Czeniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: S. 97-108

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;T. 1.)


47/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblioteka Filozofów. [T. 3-4] / seria pod red. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1994

Uwagi: Seria wydawnicza.


48/61


Autorzy: Hartmann Nicolai, Garewicz Jan, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Myśl filozoficzna i jej historia ; Systematyczna autoprezentacja / Nicolai Hartmann ; przekł. [z niem.] Jan Garewicz [red. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1994

Opis fizyczny: 134 s.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


49/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: O równości.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1994

Opis fizyczny: 111, [1] s.

Punktacja MNiSW: 16.000


50/61


Autorzy: Hartmann Nicolai, Garewicz Jan, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: O podstawach ontologii ; Cele i drogi analizy kategorialnej / Nicolai Hartmann ; przekład [z niem.] Jan Garewicz ; [red. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1994

Opis fizyczny: 85 s.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


51/61


Autorzy: Czerniak Stanisław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Hermeneutyczna tożsamość filozofii / pod red. nauk. Stanisława Czeniaka i Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 1994

Opis fizyczny: 171 s.

Seria: (Studia z Filozofii Niemieckiej ;t. 1.)

Punktacja MNiSW: 5.000


52/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblioteka Filozofów. [T. 2] / seria pod red. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1993

Uwagi: Seria wydawnicza.


53/61


Autorzy: Jaspers Karl, Tyrowicz Stanisław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Autobiografia filozoficzna / Karl Jaspers ; tł. i przypisami opatrzył Stanisław Tyrowicz ; [red. Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1993

Opis fizyczny: 146, [2] s., il.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


54/61


Autorzy: Żelazny Mirosław, Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Koniec wszystkich rzeczy ; O niedawno powstałym, wyniosłym tonie w filozofii / Immanuel Kant ; wstęp i tł. Mirosław Żelazny ; [red. Mirosław Żelazny, Jarosław Rolewski].

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1992

Opis fizyczny: 45 s.

Seria: (Biblioteka Filozofów)

Punktacja MNiSW: 5.000


55/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Biblioteka Filozofów. [T. 1] / seria pod red. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Comer : 1992

Uwagi: Seria wydawnicza.


56/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kant i Heidegger a problem metafizyki / Roman Rożdżeński. Kraków 1991.

Czasopismo: Logos i Ethos

Rocznik: 1992

Szczegóły: Nr 3

Opis fizyczny: S. 172-176

Uwagi: RECENZJA


57/61


Autorzy: Rolewski Jarosław, Czerniak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wokół fundamentalizmu epistemologicznego / pod red. Jarosława Rolewskiego i Stanisława Czerniaka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk : 1991

Opis fizyczny: 147, [5] s.

Punktacja MNiSW: 5.000


58/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Kant a metafizyka.

Adres wydawniczy: Warszawa, Pax : 1991

Opis fizyczny: 285, [3] s.

Punktacja MNiSW: 16.000


59/61


Autorzy: Rolewski Jarosław, Czerniak Stanisław.

Tytuł oryginału: Wstęp.

Tytuł całości: Wokół fundamentalizmu epistemologicznego / pod red. Jarosława Rolewskiego i Stanisława Czerniaka

Adres wydawniczy: Warszawa, Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk : 1991

Opis fizyczny: S. 5-8


60/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Wiedza a świat w transcendentalizmie współczesnym.

Tytuł całości: Transcendencja i ideał poznawczy / pod red. Michała Hempolińskiego

Adres wydawniczy: Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : 1990

Opis fizyczny: S. 147-188

Seria: (Studia Epistemologiczne ;1)

Punktacja MNiSW: 2.000


61/61


Autorzy: Rolewski Jarosław.

Tytuł oryginału: Fenomenologia i hermeneutyka. [T.] 2 / pod red. nauk. Jarosława Rolewskiego.

Adres wydawniczy: Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego : 1990

Opis fizyczny: 249 s.

Punktacja MNiSW: 5.000