Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Urszula Żegleń
profesor
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

tel.: +48-56-611-3677
e-mail: zeglen@umk.pl
www: http://kognitywistyka.umk.pl

Zainteresowania:
filozofia umysłu
epistemologia
filozofia i metodologia kognitywistyki (a w szerszym sensie metodologia badań interdyscyplinarnych)
filozofia nauki (włączając aksjologię nauki z jej problematyką etyczną)

Terminy konsultacji:
Konsultacje

czwartek godz. 13.45 - 15.15 p. 304 (ew. 105)
Bibliografia