Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Urszula Żegleń
profesor
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

tel.: +48-56-611-3677
e-mail: zeglen@umk.pl
www: http://kognitywistyka.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3855-3615

Zainteresowania:
filozofia umysłu
epistemologia
filozofia i metodologia kognitywistyki (a w szerszym sensie metodologia badań interdyscyplinarnych)
filozofia nauki (włączając aksjologię nauki z jej problematyką etyczną)

Terminy konsultacji:
środa godz. 12.30 - 13.15
w Katedrze Kognitywistyki (jeśli zajęcia prowadzone będą stacjonarnie)
ul. Gagarina 39, pokój 210.
Uwaga.
W dniu 22 czerwca nie będę obecna na konsultacjach z powodu uczestnictwa zdalnego w Posiedzeniu Komitetu Naukoznawstwa PAN.

w formie zdalnej, Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a209974602a0f40e08c034ab8ade3b278%40thread.tacv2/Konsultacje%2520(Zeglen)?groupId=5851d6f3-20b1-4a0a-8b04-075bcfb38cc6&tenantId=e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324
możliwość kontaktu emailowego.

Miejsce i forma konsultacji (bezpośrednia w KK lub zdalna) uzależnione od przyjętej przez uczelnię formy zajęć.
Zobacz profil w Bazie Wiedzy