Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 386
tel.: +48-56-611-4676
e-mail: jszczep@umk.pl

Zainteresowania:
1. Uzależnienia chemiczne i behawioralne z perspektywy paradygmatu niemedycznego.
2. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach jako specyficznym model pomocowy i możliwości jego implementacji w różnych obszarach praktyki resocjalizacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej.
3. Postawy zdrowotne młodzieży i ich uwarunkowania środowiskowe w dobie zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

Terminy konsultacji:
wtorki godz. 15.00 - 16.00
czwartki godz. 9.00 -10.00

W ramach konsultacji proszę o kontakt telefoniczny we wskazanych powyżej terminach - nr tel. 691-77-44-17. Po uzgodnieniu prześlę link do wideokonferencji.

Bibliografia