Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

mgr Kamil Bonna
asystent
Katedra Kognitywistyki, Instytut Badań Informacji i Komunikacji

e-mail: bonna@umk.pl
www: https://github.com/kbonna
ORCID: 0000-0003-1034-5363

Zainteresowania:
- neuroobrazowanie (analiza danych fMRI, analiza sieci funkcjonalnych)
- zastosowanie uczenia ze wzmocnieniem do analizy procesów decyzyjnych
- statystyka (modelowanie Bayesowskie)
- tworzenie oprogramowania do zastosowań naukowych (język Python)

Terminy konsultacji:
Termin: piątek 8:30-9:30

Konsultacje ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 odbywają się w formie zdalnej (platforma MS Teams) po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową. Zgłoszenia powinne być przesyłane najpóźniej do dnia poprzedzającego termin konsultacji

Zobacz profil w Bazie Wiedzy