Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jacek Szmalec
adiunkt
Katedra Edukacji Wczesnej i Obywatelskiej, Instytut Nauk Pedagogicznych

e-mail: jszmalec@umk.pl
www: http://jszmalec@umk.pl
ORCID: 0000-0001-7245-4384

Zainteresowania:
Diagnoza i terapia zaburzeń rozwojowych, integracja sensoryczna, terapia ręki. Niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, zespoły wad wrodzonych. Wczesne wykrywanie trudności szkolnych związanych z grafomotoryką i rozwojem psychoruchowym.

Terminy konsultacji:
Każdy poniedziałek godz 11-13 e mailowo jszmalec@umk.pl

Bibliografia