Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Jan Malinowski
adiunkt
Katedra Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 356
tel.: +48-56-611-4679
e-mail: maljan@umk.pl
www: https://orcid.org/0000-0001-9753-089X
ORCID: 0000-0001-9753-089X

Zainteresowania:
pedagogika społeczna, praca socjalna, pedagogika czasu wolnego, krajoznawstwo i turystyka, profilaktyka społeczna, pedagogika szkoły wyższej

Terminy konsultacji:
Informuję, że od dnia 3 sierpnia do 11 września jestem na urlopie. W dniach 14 i 15 września mam przerwę w urlopie i będę dostępny pod adresem e-mail: maljan@umk.pl
O ile sytuacja związana ze stanem epidemia na to pozwoli, wyznaczę 14 lub 15 września konsultacje w formie stacjonarnej.
Od 16 września będę ponownie na urlopie.

Bibliografia