Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
profesor
Katedra Historii Nauk Pedagogicznych, Instytut Nauk Pedagogicznych

pokój: 360
tel.: +48-56-611-4675
e-mail: jszulak@umk.pl

Terminy konsultacji:
W semestrze letnim 2019/2020

Konsultacje drogą mailową.Bibliografia