Fosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Pracownicy

dr Agata Wołowska

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/17


Autorzy: Mali Ardiana, Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: The impact of psychosocial interventions In enhancing the quality of life of palliative care patients in Elbasan Albania.

Czasopismo: Diversity and Equality in Health and Care

Rocznik: 2020

Szczegóły: Vol. 17 no. 2

Opis fizyczny: S. 107-112

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


2/17


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Dementagogy : non-pharmacologicalal forms of support for people with dementia.

Tytuł równoległy: Dementagogika : niefarmakologiczne formy pomocy osobom z otępieniem.

Czasopismo: Forum Pedagogiczne

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 9 nr 2

Opis fizyczny: , streszcz. pol.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.21697/fp

Punktacja MNiSW: 20.000


3/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Naruszenie kontraktu psychologicznego a stres w miejscu pracy.

Tytuł równoległy: Psychological contract breach and stress in the workplace.

Czasopismo: Lubelski Rocznik Pedagogiczny

Rocznik: 2019

Szczegóły: T. 38 z. 3

Opis fizyczny: S. 33-46, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Uwagi: 10.17951/lrp

Punktacja MNiSW: 20.000


4/17


Autorzy: Wołowska Agata, Górska Ewa.

Tytuł oryginału: Experiencing stress by primary school students.

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika

Rocznik: 2017

Szczegóły: Z. 34

Opis fizyczny: S. 205-231, tab.; streszcz. pol.

Uwagi: 10.12775/AUNC_PED

Punktacja MNiSW: 7.000


5/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Wypalenie zawodowe, czyli o konieczności odpoczynku od tablicy.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 79-99, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


6/17


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Obraz współczesnej szkoły : wybrane zagadnienia.

Tytuł całości: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: S. 7-16

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


7/17


Autorzy: Banasiak Małgorzata, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Szkoło, jaka jesteś? Problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej.

Adres wydawniczy: Warszawa, Difin : 2015

Opis fizyczny: 170 s., il., tab.

Punktacja MNiSW: 4.000


8/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Detreminants of organizational commitment.

Czasopismo: Human Resources Management and Ergonomics

Rocznik: 2014

Szczegóły: Vol. 8 no. 1

Opis fizyczny: S. 129-146, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 4.000


9/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Kobiece ciało - kobieca psychika : ja-cielesne a psychospołeczne funkcjonowanie młodych kobiet / Lidia Anna Wiśniewska. Toruń 2014.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2014

Szczegóły: T. 21

Opis fizyczny: S. 615-617

Uwagi: Omówienie

Uwagi: 10.12775/RA


10/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Przywiązanie do organizacji a kontrakt psychologiczny.

Adres wydawniczy: Toruń, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika : 2013

Opis fizyczny: 215 s., tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr. s. 191-210

Punktacja MNiSW: 20.000


11/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Oblicza otyłości : interdyscyplinarne ujęcie / red. Lidia Anna Wiśniewska, Agata Celińska-Miszczuk. Warszawa 2013.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 542-544

Uwagi: RECENZJA

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


12/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Satysfakcja z pracy i jej wyznaczniki a poczucie jakości życia urzędników.

Tytuł równoległy: Job satisfaction and its predictors, and the sense of life quality among white-collar workers.

Czasopismo: Rocznik Andragogiczny

Rocznik: 2013

Szczegóły: T. 20

Opis fizyczny: S. 119-132, tab., wykr.; streszcz. ang.

Uwagi: 10.12775/RA

Punktacja MNiSW: 8.000


13/17


Autorzy: Wołowska Agata, Bańka Augustyn, Bazińska Róża.

Tytuł oryginału: Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w pracę : mediacyjna rola klimatu psychologicznego.

Czasopismo: Czasopismo Psychologiczne

Rocznik: 2010

Szczegóły: T. 16 nr 2

Opis fizyczny: S. 225-235, tab.; streszcz. ang.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 5.000


14/17


Autorzy: Bańka Augustyn, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Geneza i rozwój pojęcia przywiązania w koncepcjach funkcjonalności-dysfunkcjonalności przystosowania do środowiska oraz organizacji.

Tytuł całości: Funkcjonalne i dysfunkcjonalne zjawiska organizacyjne / pod red. Marii Strykowskiej.

Adres wydawniczy: Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : 2007

Opis fizyczny: S. 41-81

Seria: (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ;nr 138)

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


15/17


Autorzy: Bańka Augustyn, Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Zmiana rzeczywistości organizacyjnej a postawy wobec pracy : analiza typów przywiązania do organizacji i zaangażowania w pracę.

Tytuł całości: Praca i organizacja w procesie zmian / red. Bohdan Rożnowski, Adam Biela, Augustyn Bańka.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura : 2006

Opis fizyczny: S. 123-139, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


16/17


Autorzy: Wołowska Agata.

Tytuł oryginału: Poczucie jakości życia a przywiązanie pracownika do organizacji.

Tytuł całości: Psychologia jakości życia / red. Augustyn Bańka.

Adres wydawniczy: Poznań, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura : 2005

Opis fizyczny: S. 205-218, tab., wykr.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000


17/17


Autorzy: Bańka Augustyn, Wołowska Agata, Bazińska Róża.

Tytuł oryginału: Polska wersja Meyera i Allen skali przywiązania do organizacji.

Czasopismo: Czasopismo Psychologiczne

Rocznik: 2002

Szczegóły: T. 8 nr 1

Opis fizyczny: S. 65-74, tab.

Uwagi: Bibliogr.

Punktacja MNiSW: 6.000