KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

WFINS na zajęciach zdalnych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. canva

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 4 Rektora UMK w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego z dnia 9 stycznia 2022 r. dziekan WFINS dr hab. Radosław Sojak, po konsultacji z Dyrektorami instytutów,  podjął decyzję o zmianie formy wszystkich zajęć ze stacjonarnej na zdalną w okresie od 11 do 30 stycznia 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem:
- konsultacje/ dyżury pracowników będą odbywać się na terenie Uniwersytetu z możliwością (po umówieniu się) odbycia konsultacji online,
- sesja egzaminacyjna pozostaje stacjonarna, egzaminy i zaliczenia końcowe odbywać się będą na terenie Uniwersytetu.

pozostałe wiadomości