KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Oferta pracy w grancie (doktoranci)

Zdjęcie ilustracyjne
fot. canva

Projekt dotyczy kontrowersji wokół smogu i koncentruje się głównie na relacjach pomiędzy instytucjami publicznymi, przedstawicielami samorządu lokalnego i aktywistami środowiskowymi. Przedmiotem badań objęte zostaną następujące kwestie: proces tworzenie wiedzy eksperckiej na temat zanieczyszczenia powietrza, wykorzystywanie wiedzy eksperckiej przez laików, roli infrastruktury pomiarowej i standardów metodologicznych w kontrowersji, relacjami pomiędzy ekspertami a laikami.

Zadania doktoranta: 

• zgłębianie literatury przedmiotu związanej z tematyką projektu
• opracowanie materiałów i procedur badawczych we współpracy z kierownikiem
• rekrutacja osób badanych
• nadzór i/lub prowadzenie badań
• opracowanie i analiza wyników badań
• udział w spotkaniach zespołu badawczego
• współpraca z kierownikiem projektu w zakresie przygotowania artykułów prezentujących cząstkowe wyniki badań,
• udział w konferencjach i prezentacja wyników badań na konferencjach.

Więcej informacji na stronie NCN

pozostałe wiadomości