KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Logic and Logical Philosophy wśród najlepszych

Zdjęcie ilustracyjne

Clarivate Analytics w Journal Citation Reports (JCR) wprowadził nowy wskaźnik cytowań czasopisma: Journal Citation Indicator (JCI) za rok 2020. Jest to średni znormalizowany wpływ cytowań na kategorie cytowanych artykułów (artykułów i recenzji) opublikowanych przez czasopismo w ciągu ostatnich trzech lat. Średnia JCI w kategorii wynosi 1. Czasopisma z JCI 1.25 (odp. 1,5, 2) mają o 25% (odp. 50%, 100%) większy wpływ na cytowania niż średnia w tej kategorii.

Wydawany na naszym Wydziale kwartalnik „Logic and Logical Phylosophy” uzyskał wskaźnik 1,25. Ten wskaźnik daje mu:

  • Drugie miejsce w kategorii logika (wśród 25 czasopism, w tym 21 ma JIF): JCI RANK 2/25, JCI QUARTILE Q1, JCI PERCENTILE 94.00.
  • Pięćdziesiąte dziewiąte miejsce w kategorii filozofia (wśród 314 czasopism w tym 30 ma JIF): JCI RANK 59/314, JCI QUARTILE Q1, JCI PERCENTILE 81.37.

https://jcr-1clarivate-1com-1pa7m29q62633.han3.uci.umk.pl/jcr-jp/journal-profile?journal=LOG%20LOG%20PHILOS&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fbrowse-journals&SID=H3-JZyy6gg7XqbrX5s9l8oMfmuhCMBGuuKX-18x2dCrI6CaTt8clTPTpUU0DGKQx3Dx3DI5vvpjan6wPorHx2B3Pa4tWwx3Dx3D-WwpRYkX4Gz8e7T4uNl5SUQx3Dx3D-wBEj1mx2B0mykql8H4kstFLwx3Dx3D

pozostałe wiadomości