KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Konkurs związany problematyką procesów społecznych i edukacyjnych

Zdjęcie ilustracyjne

Katedra Pedagogiki Szkolnej Instytutu Nauk Pedagogicznych, Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu zaprasza do udziału w Konkursie dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych (w tym doktorantek i doktorantów).

Celem konkursu im. Prof. Marioli Chomczyńskiej-Rubachy jest zwrócenie uwagi na problematykę związaną z procesami społecznymi i edukacyjnymi, a także  uwrażliwienie na problemy współczesnego świata, m.in. równości, wolności, demokracji, demaskowania pozorów edukacji, tworzenia świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

Zapraszamy do udziału w Konkursie:

  1. pracowniczki i pracowników uczelni wyższych,
  2. uczennice i uczniów liceów ogólnokształcących współpracujących z Katedrą Pedagogiki Szkolnej w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK.

W kategorii dla pracowniczek i pracowników uczelni wyższych

Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat II edycji konkursu w roku 2021 brzmi „Człowiek współczesny wobec bezładnych procesów przyrodniczo-społecznych”.

Termin złożenia prac konkursowych upływa 31.01.2022 roku.

Regulamin konkursu (464 KB)

Załącznik nr 1 (33 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2  (797 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31.12.2022 roku.

W kategorii dla uczennic i uczniów

Zadanie konkursowe polega na napisaniu eseju na temat wskazany w danej edycji konkursu.

Temat III edycji konkursu w roku 2021 brzmi: “Przestrzeń szkolna w doświadczeniu osobistym”

Termin złożenia prac konkursowych upływa 15.05.2021 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15.06.2021 roku na stronie internetowej Katedry Pedagogiki Szkolnej.

Regulamin konkursu (181 KB)

Załącznik nr 1 (72 KB) – Karta uczestniczki/uczestnika

Załącznik nr 2  (165 KB) – Wytyczne dotyczące przygotowania tekstu

Koordynatorka konkursu: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska, adres e-mail: izajs@umk.pl

pozostałe wiadomości