KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Językowy test diagnostyczny dla studentów I roku

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Studenci pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zobowiązani są (Zarządzenie nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r.) do rozwiązania Testu Diagnostycznego z Języka Obcego na platformie Moodle SPNJO 

Wykonanie testu jest warunkiem zarejestrowania się na zajęcia z języka obcego i ma na celu określenie wejściowego poziomu z danego języka obcego, ujętego w programie studiów na danym kierunku.

1) Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich odbywają zajęcia z języka obcego na drugim roku studiów od pierwszego semestru.
2) Studenci pierwszego roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają zajęcia z języka obcego na pierwszym roku studiów od drugiego semestru.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 12 Rektora UMK z dnia 7 lutego 2019 r. studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obligatoryjnie rozwiązują test diagnostyczny na platformie Moodle nie później niż do końca 4 tygodnia pierwszego semestru (do 29 października 2020). 

pozostałe wiadomości