KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Najlepsi na wydziale

Zdjęcie ilustracyjne
fot. canva

Dziekan Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych, po zasięgnięciu opinii Rady Dziekańskiej, przyznał tytuły najlepszego studenta i absolwenta Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych. 

 

Najlepszym studentem Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych został Jakub Słupczewski - student IV roku Psychologii.

Jakub Słupczewski jest członkiem 3 zespołów badawczych realizujących projekty naukowe: 1. "Kompleksowe badania neuronalnego podłoża trudności w nauce matematyki oraz zmian behawioralnych i neuroplastycznych wywołanych treningiem zależności liczbowo-przestrzennej", 2. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące stan psychiczny osób w zagrożeniu COVID-19", 3. "Through the foot to the brain". Ponadto jest autorem publikacji naukowych i referatów konferencyjnych. 

 

Najlepszym absolwentem został mgr Olgierd Borowiecki - absolwent Kognitywistyki.

Olgierd Borowiecki jest doktorantem, laureatem diamentowego grantu „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”,  a także konkursu "Inicjatywa doskonałości - Grants4NCUstudents. Jest autorem wielu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych. 

pozostałe wiadomości