KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Nagrodzeni za publikacje

obrazek:

JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przyznał kolejne stypendia za najwyższej punktowane publikacje.

Rektor wyróżnił stypendiami naukowców (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200, 140 lub 100 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych. 

Z naszego wydziału za publikacje 140-punktowe nagrodę otrzymali:

  1. dr hab. Stanisław Burdziej, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział: 100%) za publikację pt. Fairness at trial: the impact of procedural justice and other experiental factors on criminal defendants' perceptions of court legitimacy in Poland zamieszczoną w "Law and Social Inquiry", vol. 44 no. 2, 2019;
  2. dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (udział: 100%) za publikację pt. Christian religious education and the development of moral virtues: a neo-Thomistic approach zamieszczoną w "British Journal of Religious Education", 2020;

pozostałe wiadomości