KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Wyniki konkursów CRUSH

obrazek:

7 maja 2020 r. Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza ogłosiła wyniki dwóch konkursów na badania wokół epidemii COVID-19. Łącznie wyłoniono 14 laureatów.

Konkurs CRUSH skierowany był do nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów UMK. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa wskazana przez Radę Dziedzinową Nauk Humanistycznych, społecznych i o Sztuce.

Laureatami z WFiNS zostali:

  1. dr Bibianna Bałaj
  2. prof. dr hab. Jacek Błeszyński
  3. prof. dr hab. Marek Jeziński
  4. dr Adrian Wójcik
  5. dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Składy osobowe Komisji Konkursowych są dostępne na stronie IDUB:

pozostałe wiadomości