KontaktFosa Staromiejska 1a, 87-100 Toruń
tel.: +48 611 36 10
e-mail: wfins@umk.pl

Mistrz języka specjalistycznego

obrazek:

W bieżącym roku akademickim Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UMK organizuje trzecią edycję ogólnouniwersyteckiego konkursu językowego pod nazwą „Mistrz Języka Specjalistycznego”. Cieszący się coraz większym zainteresowaniem konkurs odbędzie się w dniach 11-15 maja 2020 r. Idea organizacji Konkursu oraz jego regulamin zostały zaakceptowane przez władze rektorskie.

Celem konkursu jest promowanie uczenia się języka specjalistycznego oraz zachęcenie studentów do poszerzania swojej wiedzy w tej dziedzinie. Udział studentów w konkursie oraz przygotowanie się do niego podwyższy ich kompetencje językowe i przełoży się na dalszą chęć doskonalenia swoich umiejętności językowych.

Na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych planowane jest przeprowadzenie aż czterech konkursów z języka angielskiego specjalistycznego:

1. Język angielski w mediach dla Dziennikarstwa i Medioznawstwa
2. Język angielski specjalistyczny w Pedagogice
3. Język angielski specjalistyczny w Psychologii
4. Język angielski specjalistyczny w Architekturze Informacji

Więcej informacji wkrótce.

pozostałe wiadomości